We trappen een open deur in als we jullie vertellen dat er een groot tekort is aan afgestudeerde bachelors elektronica. Als we onze instroom bekijken kunnen we enkel besluiten dat dit de komende jaren niet zal verbeteren.

We kunnen aan de zijlijn staan klagen, of een oplossing zoeken. VIVES kiest voor het laatste. We kunnen dit echter niet alleen. Daarom nodigen we jullie van harte uit op onze consultatieronde “The future of electronics education” op ma 27 november 2023.

Jullie input is belangrijk om onze mooie en uitdagende opleiding weer aantrekkelijk te maken voor de 18-jarigen. Hoe kunnen we de dalende instroom, en bijhorende beperkte uitstroom richting het werkveld, vergroten? Samen bekijken we het huidige opleidingstraject en gaan we op zoek naar toekomstige opportuniteiten. 

Meld je hieronder aan om samen met ons de elektronica opleidingen een boost te geven.

Meld je aan voor the future of electronics education