VIVES organiseert op dinsdag 5 oktober 2021 de Dag van het Onderzoek in Brugge. Dit jaarlijks inspiratie- en ontmoetingsmoment staat open voor alle geïnteresseerden in nieuwe trends en praktijkgerichte innovatie. 

Ontdek enkele van onze recente onderzoeksprojecten via leuke Pecha Kucha presentaties én ontmoet onderzoekers uit alle sectoren waar VIVES actief in is. We hopen u te inspireren met een bijzondere keynote door dhr. Pierre-Alexandre Billiet over het gewijzigde consumptiegedrag. U bent van harte welkom!

Doelgroep: Iedereen betrokken bij en met interesse in onderzoek en innovatie (onderzoekers, docenten én uiteraard ook externen).
Deelname is gratis maar inschrijven noodzakelijk. 
Locatie: VIVES campus Brugge, Xaverianenstraat 10 Sint-Andries

programma

programma

voormiddag

voormiddag

11 uur - 12 uur
Keuzesessies (enkel voor VIVES onderzoekers)

 • The perfect match. Hoe kies je de gepaste onderzoeksmethode voor een onderzoeksvraag? 
  Lesgevers: Ingeborg Simpelaere en Sofie Verhaeghe (details onderaan deze pagina)
   
 • Sterker communiceren met de LUDO-toolbox. Introductie om later zelf aan de slag te gaan.
  Lesgever: Matthias Malfrere (details onderaan deze pagina)
   
 • Human Centered Design 
  Lesgever: Nele Cox (details onderaan deze pagina)

12 uur: Aansluitend is er een broodjeslunch voorzien in de inkomhal

namiddag

namiddag

13.15 uur - 17 uur
Plenair en open voor iedereen!

 • 13.15u: Ontvangst (grote aula)
   
 • 13.20u: Verwelkoming door mevr. Mieke Dumont
   
 • 13.25u: Wist je dat... ? door mevr. Isabel Vanslembrouck, directeur onderzoek en valorisatie
   
 • 13.45u: Onderzoeksprojecten aan VIVES in pecha kucha-presentaties
   
 • 14.25u: Koffie
   
 • 15u: Keynote dhr. Pierre-Alexandre Billiet: De paradoxale toekomst van onze consumptiemaatshappij na Covid
   
 • 16.30u: Slot & aansluitend receptie in de inkomhal

KEYNOTE: De paradoxale toekomst van onze consumptiemaatschappij na Covid

KEYNOTE: De paradoxale toekomst van onze consumptiemaatshappij na Covid

Waarom voelt iedereen een prijsstijging in de consumptie goederen terwijl de prijzen vandaag dalen (YTY Q2 2021: -1,1%)? Waarom hebben we zoveel schrik van een daling van de koopkracht terwijl deze nooit zo hoog is geweest? Hoe kan het dat 80% van de landbouwers in België verdwenen zijn sinds 1980 terwijl we nooit zo'n breed assortiment lokale producten hebben gehad in de supermarkt?

Data analyses van Gondola geven een feitelijke weergave van de consumptie in Belgie weer, die vaak ver van het sentiment ligt, van het groepsgevoel. Uit historisch onderzoek blijkt net dat groepsgevoel de overhand neemt op het einde van een crisis met de gekende taferelen van het interbellum of feestende dorpelingen na de pest (Historicus Jacqueline Brosset: onze huidige feestdagen hebben het einde van de pest als oorsprong). 

Speciaal voor VIVES vat Pierre-Alexandre Billiet enkele inzichten samen op basis van data analyses (nationale banken, Nielsen, GFK, KBC, ...). Deze beogen een beter begrip van de trends ten gronde voor de komende jaren, zonder te focussen op de details, en op basis van micro en macro economische data in consumptie, retail en consumer goods.

Pierre-Alexandre Billiet is expert en docent in retail management. Hij is oprichter van de MBA in Retail Management (Gondola-Solvay Business School) en stichter van The Retail Academy. Daarnaast is hij ook CEO van Gondola en ambassadeur van WWF.

Keuzesessies

Keuzesessies

blokjes

The perfect match. Hoe kies je de gepaste onderzoeksmethode voor een onderzoeksvraag?

The perfect match. Hoe kies je de gepaste onderzoeksmethode voor een onderzoeksvraag?

Meten is weten. Meten, het formuleren en toetsen van hypothesen laat ons toe om zicht te krijgen op de wereld.

Op basis van meten, en breder, op basis van kwantitatieve onderzoeksmethoden, wordt kennis op een deductieve manier ontwikkeld. We bedenken – vanuit de kennis die we reeds hebben – welke zaken we willen bestuderen. We registreren, objectiveren en brengen met elkaar in verband. We zoeken uit of onze potentiële verwachtingen stroken met de realiteit en komen op die manier tot nieuwe kennis.

Naast deze deductieve kennisontwikkelingsmethoden zijn er inductieve methoden om kennis te ontwikkelen. Daarbij wordt vertrokken vanuit de empirie, de realiteit zoals ze ervaren wordt. Bij deze manier van kennisontwikkeling richten we ons niet op bijv. de grootorde van fenomenen maar op het verwerven van inzicht in processen en dynamieken, in kernelementen van fenomenen en de manier waarop deze betekenis en impact hebben.

In deze interactieve uiteenzetting wordt stilgestaan bij de uitgangspunten en basiskaders van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De verschillen tussen beide onderzoeksprocessen worden belicht en de hoofddesigns worden kort toegelicht. Daarna wordt op basis van de onderzoeksdoelstellingen en -vragen die deelnemers aanreiken stilgestaan bij de keuze voor een specifieke onderzoeksmethode en design.

Lesgevers: Ingeborg Simpelaere, onderzoekscoach kwantitatief onderzoek en Sofie Verhaeghe, onderzoekscoach kwalitatief onderzoek
Om 11 uur (60")

Sterker communiceren met de LUDO-toolbox. Introductie om later zelf aan de slag te gaan.

Sterker communiceren met de LUDO-toolbox. Introductie om later zelf aan de slag te gaan.

De communicatietoolkit LUDO helpt je als onderzoeker om doelgerichte en verrassende communicatie-acties op te zetten. Een stap-voor-stap aanpak die je ondersteunt om als een echte professional sterke en diepgaande output te realiseren.

De toolkit is opgebouwd uit 6 fases en gebruikt verschillende hulptechnieken zoals VORM-kaarten, JOKERS, een WOW-factor en MAAK-tips. Het stappenplan is eenvoudig opgebouwd en gemakkelijk te gebruiken. LUDO helpt je steeds resultaat te boeken en kan in meerdere situaties worden toegepast. De gestructureerde aanpak helpt je het juiste doelpubliek te kiezen, hen op de juiste manier aan te spreken en stapsgewijs een verhaal op te bouwen. Samen met Ludo kies je welk onderdeel het meest tot de verbeelding spreekt en ga je vervolgens deze focus op een verrassende manier in de markt zetten. De LUDO-toolkit kan je perfect alleen gebruiken, maar idealiter betrek je er ook enkele enthousiaste collega’s bij.

Na een korte duiding gaan we doorheen de tool en duiden alle stappen zodat je nadien zelf aan de slag kan.
Ludo is een product ontwikkeld door VIVES ism Studio Dott binnen het 5x5 project van Design Regio Kortrijk.

Lesgever: Matthias Malfrere, onderzoekscoach communicatie
Om 11 uur (50")

Human Centered Design

Human Centered Design

Human centered design is een probleemoplossende benadering die het perspectief van de gebruiker centraal zet in alle stappen van het onderzoeksproces.  Design thinking, ontwerpgericht onderzoek en service design zijn allemaal methodes die onder de vlag van ‘human centered design’ passen. Ze bieden allen eenzelfde logica voor het ontwerpen van onderbouwde oplossingen voor complexe problemen.

In deze introductiesessie zullen we de logica van het design thinking kort uiteenzetten en het hebben over hoe je het kan inpassen in een onderzoeksdesign. Het voordeel van deze benadering is dat ze toewerken naar inzichten en oplossingen door het inzetten van tools om zaken vast te pakken, inzichten vanuit de doelgroep te verzamelen, inventief te exploreren en te visualiseren. We zullen een aantal van deze tools toelichten, en verkennen waar jullie noden liggen.

Lesgever Nele Cox, onderzoekscoach Human Centered Design
Om 11 uur (60")

Meld je nu aan voor de Dag van het Onderzoek bij VIVES

Contactgegevens

Programma

Deelname voormiddagprogramma
Lunch
Deelname namiddagprogramma

Info

Info