• spellen32.png

Spellen in de ouderenzorg - algemeen

Spellen in de ouderenzorg - algemeen aan VIVES Noord

Binnen de ouderenzorg kunnen spellen gebruikt worden als een aangename invulling van vrije momenten, activiteiten … Maar spellen kunnen ook tal van vaardigheden op peil houden zoals cognitieve en motorische vaardigheden … Goed gekozen spellen zijn m.a.w. ideale hulpmiddelen om de levenskwaliteit van onze ouderen zo optimaal mogelijk te houden.

Thema’s die in deze vorming aanbod komen zijn: vrije tijd, reminiscentie, intergenerationeel en stimuleren van geheugen en motorische vaardigheden.

Naast het voorstellen van verschillende spellen, wordt er voldoende tijd vrijgemaakt om er een aantal uit te testen. Deze vorming richt zich naar professionelen die op zoek zijn naar nieuwe spelmogelijkhedden om te gebruiken in een van hun activiteiten bij ouderen.

Tijdens deze vorming wordt tevens de nieuw uitgewerkte spellenkoffer ‘Ouderenzorg’ voorgesteld.

VIVES Spellenarchief is een onderdeel van Hogeschool VIVES en werkt rond de integratie van bord- en gezelschapsspellen in het werken met kinderen, jongeren of volwassenen. We beschikken hiervoor over een collectie van 20 000 verschillende bord- en gezelschapsspellen.

Deel dit via
NIEUWE DATUM !!

Vrijdag 9 oktober 2020, van 09:30 tot 12:30

55 (incl. syllabus en drankje)
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Jef Suykerbuykmail mij