• gesprek

Modules bemiddeling

Modules bemiddeling aan VIVES Zuid

Meer dan vele andere geschillen zijn familiale conflicten en echtscheidingen pijnlijk, emotioneel en ingrijpend. Naast de emotionele problematiek ontstaan er in die context vaak ook materiële, praktische en financiële problemen. In de praktijk groeit het besef dat bemiddeling een zeer doeltreffende en humane manier is om conflicten te begeleiden naar een oplossing.

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de betrokken partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar, om tot een door hen gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

De tussenkomst van een erkend bemiddelaar kan ervoor zorgen dat het conflict niet escaleert en dat de partijen zelf een duurzaam akkoord bereiken dat rekening houdt met hun behoeften. De Wet van 21 februari 2005 heeft een duidelijk wettelijk kader gecreëerd voor de familiale bemiddeling. Na de homologatie ervan door de rechtbank bindt het bemiddelingsakkoord de partijen op dezelfde wijze als een vonnis dat pas na een lange, dure en emotioneel belastende procedure tot stand komt. De familiale bemiddeling is dan ook een waardevol alternatief voor een procedure voor de rechtbank. Wil je je graag verdiepen in familiale bemiddeling, dan is dit postgraduaat zeker iets voor jou. 

Het programma van het postgraduaat bemiddeling bestaat uit twee modules. Een basismodule  en een specialisatiemodule, waarin telkens gekozen wordt voor een praktijkgerichte aanpak en een evenwichtige combinatie van theorie en oefeningen. Voor de specialisatiemodule kan worden gekozen tussen familiale bemiddelingbemiddeling sociale zaken en bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde.

Inschrijvingsvoorwaarden

Voor de basismodule en de specialisatiemodule kan afzonderlijk ingeschreven worden. Om tot de specialisatiemodule toegelaten te worden, moet men eerst de basismodule of een gelijkwaardige basisopleiding over bemiddeling gevolgd hebben.

Toegelaten worden:

  • masters, licentiaten of gelijkgestelde diploma’s in de humane wetenschappen. Andere masters of licentiaten kunnen, na een oriënteringsgesprek, toegelaten worden op grond van relevante ervaring of professionele motivatie;
  • academische of professionele bachelors, of gelijkgestelde diploma’s in de humane wetenschappen. Andere bachelors kunnen, na een oriënteringsgesprek, toegelaten worden op grond van relevante ervaring of professionele motivatie.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1600 euro voor de basismodule en 1300 euro voor de specialisatiemodule. Indien je tegelijkertijd voor de beide modules inschrijft, betaal je 2700 euro. De minimumduur om de opleiding te voltooien bedraagt één academiejaar. Je kan er ook voor kiezen om de modules over meer dan twee jaar te spreiden.

Inschrijven

Om in te schrijven neem je per mail contact op met [email protected]

Deel dit via