• levenseinde.png

Specialisatiemodule bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde

Specialisatiemodule bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde aan VIVES Zuid ism vzw ConnFinity

Sterven is inherent aan het leven. Toch heerst er vandaag nog heel wat angst rond dit gebeuren, althans in onze westerse samenleving. Doordat het proces van sterven en de dood de voorbije decennia uit ons dagelijks leven werd verbannen, heerst er een cultuur waarin de dood wordt ontkend.

Sterven betekent verlies zowel voor de stervende als voor de omgeving. Afscheid nemen wordt in veel gevallen als traumatisch ervaren. In de laatste fase van het leven nemen we afscheid van alles en iedereen. Die laatste fase is waardevol omdat ze meer tijd en ruimte creëert om te reflecteren over gemaakte keuzes, genomen beslissingen en de verdere invulling van de toekomst. Interpersoonlijke conflicten in familiecontexten die soms jarenlang onuitgeklaard bleven, kunnen in het perspectief van de laatste levensfase of het levenseinde voor de betrokkenen plots een heel dwingend en pijnlijk karakter krijgen. Dergelijke conflicten kunnen voor de betrokkenen een pijnlijk besef creëren dat met het levenseinde ook de kans tot het sereen afronden van de gegeven situatie onmogelijk wordt. Dit besef kan soms leiden tot een diepe machteloosheid.

Bemiddelaars gespecialiseerd in  levenseindesituaties kunnen mensen helpen zich opnieuw te verbinden en bevrijd te voelen in de context van de laatste levensfase en het levenseinde. Ze zijn een ondersteuning voor zorgverleners die vaak geconfronteerd worden met onmacht en tijdsgebrek om verbindende stappen te zetten.

Het stervensproces van bijna 50% van de westerse bevolking wordt bovendien medisch beïnvloed door één of andere beslissing. De meest gekende zijn palliatieve sedatie, euthanasie, stopzetten van een medische behandeling,… Ook meningsverschillen omtrent deze beslissingen tussen zorgverleners, families en de patiënt zelf kunnen aanleiding geven tot spanningen en conflicten die het sereen afscheid nemen bezwaren.

Met de opleiding bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde willen we een gepaste ethische visie en een noodzakelijk methodisch kader aanbieden om spanningen en conflicten bij het levenseinde zichtbaar en bespreekbaar te maken in plaats van deze te ontkennen en weg te stoppen. Deze vorm van conflictbemiddeling draagt ook bij tot de rouwverwerking van de nabestaanden.

Programma

De specialisatiemodule gaat dieper in op de eigenheid van conflicten in de laatste levensfase, de psychologie van de laatste levensfase, relationeel-ethische visies op samenleven, juridische aspecten bij het levenseinde, medische beslissingen bij het levenseinde, persoonlijke ontwikkeling van de bemiddelaar, integreren van attitudes en vaardigheden eigen aan het bemiddelingsgericht werken in conflictsituaties.

De opleiding wordt begeleid door professionele en federaal erkende bemiddelaars met ervaring in het werken met geëscaleerde conflictsituaties.

Doelgroep

De specialisatieopleiding wil professionele bemiddelaars - ook wel mediators  genoemd - opleiden. Dergelijke bemiddelaars bestaan reeds voor diverse andere sectoren (familiale zaken, sociale zaken, burgerlijke en handelzaken). Met dit postgraduaat voegen we een nieuwe expertise toe. De rol van bemiddelaar onderscheidt zich duidelijk van andere professionelen aan het sterfbed, zoals psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, sociaal werkers, … Het is een onderscheiden vak dat zorgverleners zich eigen kunnen maken door  zich te verdiepen in de visie, het methodisch kader en de vaardigheden .

We richten ons in het bijzonder tot wie op een verbindende wijze wil leren omgaan met verschillen en conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde.

  • hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector (verpleegkundigen, sociaal werkers, psychotherapeuten, psychologen, pastores en moreel consulenten, palliatief deskundigen,…)
  • juristen die expertise willen ontwikkelen rond conflicten in levenseindesituaties
  • zij die zich als extern zelfstandig bemiddelaar willen specialiseren in conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde,
  • psychotherapeuten, rouwtherapeuten, bemiddelaars in familiale en sociale zaken.

Organisatie

Het postgraduaat bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde wordt georganiseerd samen met vzw Connfinity. Voor de voorbereiding van dit postgraduaat werd steun toegekend aan vzw Connfinity door de Koning Boudewijn Stichting.

Data

 

  • 10, 17 en 31 maart 2020
  • 21 april 2020
  • 5, 19 en 26 mei 2020
  • 9, 16 en 18 juni 2020. 

 Lesdagen telkens van 8u30 tot 16u30. 

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1300 euro voor de specialisatiemodule. Indien je tegelijkertijd voor basismodule en de specialisatiemodule inschrijft, betaal je 2700 euro. De minimumduur om de opleiding te voltooien, bedraagt een academiejaar. Je kan er ook voor kiezen om de modules over meer dan één jaar te spreiden. Het postgraduaat komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.

Inschrijven

Je kunt je afzonderlijk voor de basismodule en de specialisatiemodule inschrijven. Om tot de specialisatiemodule toegelaten te worden, moet je eerst de basismodule of een gelijkwaardige basisopleiding over bemiddeling succesvol hebben afgelegd.

Getuigschrift

Wie slaagt voor deze opleiding ontvangt een getuigschrift van postgraduaat. Wie afzonderlijke cursusdagen volgt, krijgt een aanwezigheidsattest. De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

connf.png
Deel dit via