• denker.jpg

Postgraduaat relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen

Postgraduaat relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen aan VIVES Zuid

Binnen de samenleving is er een groeiende vraag naar ethische ondersteuning. Deze vraag is er niet alleen in de zorgsector zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. Ook de sociaal-agogische sector zoals onder andere de welzijnszorg, de eerstelijnszorg, de zorgcentra voor mensen met een beperking, de hulpverleningscentra of de onderwijssector, alsook de profitsector vertonen een toenemende nood.

Het postgraduaat relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen wil medewerkers binnen deze organisaties in staat stellen zelfstandig ethische processen op micro-, meso-, macro- en metavlak te analyseren en begeleiden.

Wat leer ik in deze opleiding?
Hoe ziet mijn studieroute eruit?
Hoe organiseert VIVES deze opleiding?
Wie zijn de doccenten van deze opleiding?
Deel dit via