• psychotherapie.png

Postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving

Postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving: integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte- experiëntiële basis in samenwerking met Educatieve Academie vzw in Berchem aan VIVES Zuid

Interactionele vormgeving is een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. In het nieuwe geheel dat interactionele vormgeving vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen.

Interactionele vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. interactionele vormgeving integreert experiëntiële met systemische elementen, een lichaamsgerichte en creatieve benadering met gesprekstherapie.

Therapieopleiding

De opleiding is gebouwd op en onderscheidt zich door volgende peilers:

  • ervaringsgericht leren, theoretische kaders en praktisch/technisch oefenen komen evenredig aan bod.
  • de werkalliantie en de grondhouding zijn de bedding van deze integratieve benadering.
  • heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: interactionele vormgeving-driehoek, vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel, hypothesemodel.
  • de docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie (experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, analytisch-georiënteerde) en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle docenten doen ook therapeutische begeleidingen, meestal binnen een eigen praktijk.

Erkenning

De therapieopleiding bestaat uit 120 studiepunten (4 jaar) en voldoet volledig aan de ECP-norm. Afgestudeerde  therapeuten in de Interactionele Vormgeving komen hierdoor rechtstreeks in aanmerking voor hun European Certificate for Psychotherapy. De opleiding is erkend voor betaald educatief verlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt €2300/jaar. Inbegrepen in de prijs is het lesmateriaal, verblijfskosten voor een weekend.

Inschrijvingsvoorwaarden

Door de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015  is de psychotherapie omschreven als een behandelvorm binnen de GGZ.  Dit heeft tot gevolg dat enkel personen met een gezondheidzorgberoeptitel, de zogenaamde WUG-beroepen  (arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, apotheker...)  nog de psychotherapie zullen kunnen beoefenen.  Er zijn echter uitzonderingen voorzien voor diegene die reeds de psychotherapie beoefenen, alsook voor alle studenten bachelor van een niet-WUG beroep die hun opleiding ten laatste in het academiejaar 16-17 aangevat hebben.  Zij kunnen bij afstuderen wel nog instappen in psychotherapie-opleidingen  en na het voltooien ervan onder supervisie van een autonoom beoefenaar in interdisciplinair verband de psychotherapie beoefenen.

Inschrijven

Inschrijven in deze opleiding kan enkel via een intakegesprek bij de Educatieve Academie. Pas na goedkeuring van de Educatieve academie kan je (vanaf eind juni 2017) je inschrijving definitief maken in VIVES.

logoea.png
Deel dit via
€2300/jaar (lesmateriaal en verblijfskosten voor weekend)
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Steenhautmail mij
Ontvang de brochure