• psychotherapie.png

Postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving

Postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving: integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte- experiëntiële basis in samenwerking met Educatieve Academie vzw in Berchem aan VIVES Zuid

Interactionele vormgeving is een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. In het nieuwe geheel dat interactionele vormgeving vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen.

Interactionele vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. interactionele vormgeving integreert experiëntiële met systemische elementen, een lichaamsgerichte en creatieve benadering met gesprekstherapie.

Therapieopleiding

De opleiding is gebouwd op en onderscheidt zich door volgende pijlers:

  • ervaringsgericht leren, theoretische kaders en praktisch/technisch oefenen komen evenredig aan bod.
  • de werkalliantie en de grondhouding zijn de bedding van deze integratieve benadering.
  • heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: interactionele vormgeving-driehoek, vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel, hypothesemodel.
  • de docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie (experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, analytisch-georiënteerde) en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle docenten doen ook therapeutische begeleidingen, meestal binnen een eigen praktijk.
logoea.png
Wat is de kostprijs van deze opleiding?
Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden?
Hoe kan ik me inschrijven?
Is deze opleiding officieel erkend?
Deel dit via
€2510/jaar (lesmateriaal en verblijfskosten voor weekend)
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Steenhautmail mij
Ontvang de brochure