• gestalttherapie.jpg

Postgraduaat in de gestalttherapie

Postgraduaat in de gestalttherapie aan VIVES Zuid in samenwerking met het IVC (Kortrijk)

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis...).

Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden. Gaandeweg leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven. Als therapeutische stroming situeert de gestalttherapie zich binnen de ervaringsgerichte, experimentele en existentiële richting.

De opleiding is ervarings - en praktijkgericht, met veel aandacht voor de persoonlijke groei:

  • ervaringsgericht: dat betekent dat je je eigen therapeutisch proces inzet als werkinstrument om de praktijk en de theorie van de gestaltvisie aan te leren.
  • praktijkgericht: vanaf de start van de opleiding krijg je via modelling en processing tools aangereikt om de principes van de gestaltvisie te leren hanteren. Mensen die in hun beroep al therapeutisch bezig zijn, kunnen het geleerde dus op korte termijn toepassen.
  • persoonlijke groei: de kwaliteit van de therapeutische relatie is in de gestalttherapie van het hoogste belang. Daarom exploreer je als gestalttherapeut in opleiding voortdurend je eigen leertherapeutisch proces, zowel in de opleidingsgroep als individueel.

Programma

Eerste jaar: besef verhogen van je eigen levensloop en de manier waarop je jezelf in de wereld toont - oude patronen versus nieuwe manieren om te antwoorden op de situatie – de groep als veldgebeuren – symbolisering van je situatie via genogram, sprookjes en dromen.

Tweede jaar: nadruk op het creatieve proces (met als hoogtepunt de Zoektocht naar de Graal) en creatieve methodieken - theorie en praktijk rond ‘het zelf’ en ontwikkeling - ondersteuning bij opstart praktijk.

Derde jaar: opbouw van de therapeutische relatie, grenzen, ethiek - belangrijke anderen betrekken bij de therapie – het lichaam als leidraad in theorie en praktijk - leren processen.

Vierde jaar: focus op supervisie (o.a. met video opnames) vanuit verschillende invalshoeken: lichamelijk, existentieel, experimenteel, psychopathologisch,….

Erkenning

De opleiding is erkend door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT) en de European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Inschrijvingsvoorwaarden

Door de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015  is de psychotherapie omschreven als een behandelvorm binnen de GGZ.  Dit heeft tot gevolg dat enkel personen met een gezondheidzorgberoeptitel, de zogenaamde WUG-beroepen  (arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, apotheker...)  nog de psychotherapie zullen kunnen beoefenen.  Er zijn echter uitzonderingen voorzien voor diegene die reeds de psychotherapie beoefenen, alsook voor alle studenten bachelor van een niet-WUG beroep die hun bacheloropleiding ten laatste in het academiejaar 16-17 aangevat hebben.  Zij kunnen bij afstuderen wel nog instappen in psychotherapie-opleidingen  en na het voltooien ervan onder supervisie van een autonoom beoefenaar in interdisciplinair verband de psychotherapie beoefenen.

VIVES hanteert voor haar postgraduaten volgende instroomvoorwaarden:

Rechtstreeks instroom vanuit :

master in de psychologie,

master in de pedagogische wetenschapppen –orthopedagogiek,

master in de geneeskunde en

bachelor toegepaste psychologie (bij deze laatste indien de bacheloropleiding werd aangevat ten laatste in 16-17)

Instroom mogelijk mits voorleggen bewijs van gevolgde opleidingsonderdelen over psychopathologie en een overzicht van de verschillende therapeutische stromingen:

Master in de seksuologie,

Bachelor in de gezinswetenschappen,

Bachelor in de orthopedagogie,

Bachelor in het sociaal werk - maatschappelijk werk,

Bachelor in sociale readaptatiewetenschappen

 (en indien de bacheloropleiding werd aangevat ten laatste in 16-17 !)

Instroom mogelijk mits voorleggen van relevante ervaring (relevantie wordt beoordeeld door VIVES) :

Bachelor in psychiatrische of sociale verpleegkunde (bacheloropleiding dient ten laatste aangevat te zijn in 16-17)

Heel uitzonderlijk kan toegang verleend worden (door VIVES) tot instap in het postgraduaat aan personen met een andere vooropleiding en relevante ervaring of voorafgaande andere therapeutische opleidingen.

Indien er online ingeschreven is zonder dat de kandidaat aan de instroomvoorwaarden voldoet zal de inschrijving geannuleerd worden.

Inschrijven

Inschrijven voor deze opleiding aan VIVES kan enkel na aanmelding en goedkeuring van je kandidatuur door IVC. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 25 augustus.  Meer info hierover vind je op de webpagina van IVC.

ivclogo.png
Deel dit via