• podo01.png
  • podo02.png

Postgraduaat duurzame ontwikkeling

Postgraduaat duurzame ontwikkeling aan VIVES Zuid

Jouw engagement voor internationale samenwerking! Integreer de duurzame ontwikkelingsdoelen: Planet (module duurzaam leefmilieu), People (module sociale rechtvaardigheid), Prosperity (module maatschappelijk verantwoord ondernemen), Peace (module interculturele dialoog) en Partnership (module internationale samenwerking), in een internationale stage. Een extra getuigschrift en een onvergetelijke ervaring!

Het postgraduaat duurzame ontwikkeling beoogt een integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (als theoretisch referentiekader) in een internationale stage. De studenten leren aan de hand van de globale doelen voor duurzame ontwikkeling: een exploratieve analyse opmaken (behoeften, context en situatie), een strategische planning uitwerken (inclusief de zoektocht naar duurzame financiering van de programmatie) en een evaluatie uitvoeren.

Het postgraduaat is een gezamenlijke opleiding van VIVES en Hogeschool West-Vlaanderen met de steun van de Stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen.

Het is een aanvullende opleiding die de blik verruimt en de internationale competenties aanscherpt. Ze legt de basis voor verdere betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking, in het beroepsleven of als vrijwilliger.

Meer info over de opleiding vind je ook op onze Facebookpagina of bekijk hier het filmpje:

Waar en vanaf wanneer wordt deze opleiding gegeven?
Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Wat leer ik in deze opleiding?
Hoe ziet mijn studieroute eruit?
Ga ik tijdens deze opleiding op stage?
Hoe kies ik mijn stageplaats?
Hoeveel kost deze opleiding?
Ontvang ik een diploma aan het eind van deze opleiding?
Deel dit via

De laatste nieuwtjes over postgraduaat duurzame ontwikkeling