• groepsessie.png

Postgraduaat in de integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie

Postgraduaat in de integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie i.s.m. Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie vzw (Antwerpen- Zoersel; Oost-Vlaanderen- Gent; West-Vlaanderen – Koekelare) aan VIVES Zuid

Integratief verwijst naar de integratie van lichaam en geest. De integratieve psychotherapie omvat dan ook voor een groot deel de studie van de psychosomatologie.  De recentste neuropsychologische en fysiologische wetenschappelijke vaststellingen komen aan bod. Hierbij is vooral de impact van trauma en gehechtheid op ons functioneren focus van aandacht. 

De opleiding start met een groot deel aan leertherapie of self-experience. De cursist leert eigen blinde vlekken ontdekken en wordt attent gemaakt op eigen weerstanden ten aanzien van het eigen groeiproces. Alle docenten streven een goed evenwicht na tussen de overdracht van theoretische kaders en het oefenen in de praktijk. Daarnaast krijgt de cursist veel literatuurstudietaken die de theoretische kaders verder versterken.

Daarnaast gaan cursisten in supervisie (min. 40 uur over de 4 jaar) en wordt 1600 uren gesuperviseerde klinische praktijkvoering gevraagd.  Indien de cursist reeds werkzaam is binnen de sector, of een eigen praktijk heeft, kunnen de werkuren ‘onder supervisie’ ook meetellen als stage-uren. Alle docenten zijn actieve psychotherapeuten, werkzaam in organisaties of zelfstandige, multidisciplinaire (groeps-)praktijken. 

Erkenning

De therapie-opleiding is geaccrediteerd door de EAP (European Association Psychotherapy) waardoor afgestudeerden in aanmerking komen voor het (European Certificate Psychotherapy). Na de opleiding is doorstroom mogelijk naar een geaccrediteerd master programma middels de universiteit van Utrecht (Master in Science Integrated Care Design – Psychotherapie).

Kostprijs

De opleiding kost €1950/jaar, inclusief stage-verzekering en lidmaatschap bij de B.N.V.I.P. Daarbij komen nog de kosten voor supervisie, literatuur en opleidingsweekends (zelden meer dan €50/weekend) niet inbegrepen.

De opleiding is erkend voor KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Inschrijvingsvoorwaarden

Door de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015  is de psychotherapie omschreven als een behandelvorm binnen de GGZ.  Dit heeft tot gevolg dat enkel personen met een gezondheidzorgberoeptitel, de zogenaamde WUG-beroepen  (arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, apotheker...)  nog de psychotherapie zullen kunnen beoefenen.  Er zijn echter uitzonderingen voorzien voor diegene die reeds de psychotherapie beoefenen, alsook voor alle studenten bachelor van een niet-WUG beroep die hun opleiding ten laatste in het academiejaar 16-17 aangevat hebben.  Zij kunnen bij afstuderen wel nog instappen in psychotherapie-opleidingen  en na het voltooien ervan onder supervisie van een autonoom beoefenaar in interdisciplinair verband de psychotherapie beoefenen.

Inschrijven

De definitieve inschrijving in VIVES kan pas na inschrijving in AIHP in de vestigingsplaats van  voorkeur

ahumlogo.png
Deel dit via
€1950/jaar (incl. stageverzekering en lidmaatschap BNVIP)