• gesprek

Specialisatiemodule bemiddeling sociale zaken

Specialisatiemodule bemiddeling sociale zaken aan VIVES Zuid

Naast familiale bemiddeling vinden de meeste bemiddelingen plaats bij conflicten in organisaties. Het is daarom de moeite waard om te specialiseren in sociale bemiddeling. Specialisatie is noodzakelijk omdat arbeidsverhoudingen op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken hebben. Een succesvolle bemiddelaar in deze zaken dient daarom te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn.

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor. Ze kunnen veel last en negatieve gevolgen opleveren, zowel voor zij die erbij betrokken zijn als voor de ruime organisatie. Denk onder andere aan overmatige stress, ziekte, verlaagde arbeidsvoldoening, ontslagvergoedingen en reputatieschade. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen, ook voor de werkgever. Een conflict kan ook een positieve uitwerking hebben: oud zeer opruimen, patstellingen doorbreken, nieuwe werkwijzen en oplossingen vinden. Het in redelijkheid eens worden, is altijd voor alle partijen beter.

De werkelijke kosten van een arbeidsconflict zijn niet goed meetbaar. Men is het er over eens dat ze zeer veel geld kosten. Naast tijd en geld kosten arbeidsconflicten een hoop negatieve energie. Niet zelden hebben arbeidsconflicten een negatieve invloed op de rest van het bedrijf of de organisatie. Conflicten in organisaties kunnen zich voordoen tussen twee personen maar kunnen ook meerdere betrokken omvatten tot zelfs een volledig team of conflicten tussen onderlinge teams en afdelingen.

  De specialisatiemodule gaat dieper in op de eigenheid van conflicten in organisaties, arbeidsrecht en bemiddeling, psycho-sociale risico’s, systemische diagnose van conflicten, bemiddelen in horizontale en machtsconflicten, bemiddelen in teams en tussen groepen,… Een erkend bemiddelaar met ruime ervaring geeft training waarbij de kennis en vaardigheden die in de basismodule verworven werden, toegepast worden in een context van sociale zaken.

  Toelatingsvoorwaarden

  Om tot deze specialisatie toegelaten te worden, moet je eerst de basismodule bemiddeling of een gelijkwaardige basismodule bemiddeling hebben gevolgd.

  Praktisch

  De lessen vinden telkens plaats op maandag. De lesdagen in 2019-2020 zijn gepland op de volgende data:

  • Colleges en practicum: maandag 9-16-23 en 30 maart; 20 en 27 april; 4-11 en 25 mei; 8 en 15 juni 2020. 

  Inschrijven

  Om in te schrijven neem je per mail contact op met [email protected]

  Deel dit via