• levenseinde.png

Postgraduaat bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde

Postgraduaat bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde aan VIVES Zuid ism vzw ConnFinity

Sterven is inherent aan het leven. Toch heerst er vandaag nog heel wat angst rond dit gebeuren, althans in onze westerse samenleving. Sterven betekent verlies zowel voor de stervende als voor de omgeving.

Interpersoonlijke conflicten in familiecontexten die soms jarenlang onuitgeklaard bleven, kunnen in het perspectief van de laatste levensfase of het levenseinde voor de betrokkenen plots een heel dwingend en pijnlijk karakter krijgen. Bovendien wordt het stervensproces van bijna 50% van de westerse bevolking beïnvloed door een medische beslissing. De meest gekende zijn palliatieve sedatie, euthanasie, stopzetten van een medische behandeling,… Meningsverschillen omtrent deze beslissingen tussen zorgverleners, families en de patiënt zelf kunnen aanleiding geven tot spanningen en conflicten die het sereen afscheid nemen bezwaren. 

Met de opleiding bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde willen we een gepaste ethische visie en een noodzakelijk methodisch kader aanbieden om spanningen en conflicten bij het levenseinde zichtbaar en bespreekbaar te maken in plaats van deze te ontkennen en weg te stoppen. Deze vorm van conflictbemiddeling draagt ook bij tot de rouwverwerking van de nabestaanden. Bemiddelaars gespecialiseerd in  levenseindesituaties kunnen mensen helpen zich opnieuw te verbinden en bevrijd te voelen in de context van de laatste levensfase en het levenseinde. Ze zijn een ondersteuning voor zorgverleners die vaak geconfronteerd worden met onmacht en tijdsgebrek om verbindende stappen te zetten. 

connf.png
Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?
Hoe kan ik voor deze opleiding inschrijven?
Wanneer organiseert VIVES deze opleiding?
Deel dit via
2700 euro
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Pieter Jan Moortgatmail mij
Ontvang de brochure