• psychologisch.png

Oplossingsgericht denken en werken - module b3

Oplossingsgericht denken en werken - module b3 - Een samenwerking tussen Miras en VIVES Zuid

In deze bijscholing zien we hoe het oplossingsgericht denken, als ‘state of mind’, een voorwaarde is voor het methodisch oplossingsgericht werken en hoe dit gehanteerd kan worden in onze dagdagelijkse begeleidingsstijl. De kern van het oplossingsgerichte is om mensen en systemen in hun waarde en kracht te herstellen: aanmoedigen waar kan (oplossings- en krachtgericht denken) en sturen waar nodig (methodieken).

Dit doen we door ons te focussen op gewenste situaties (in plaats van op problemen). De successen en competenties van mensen/cliënten zijn daarbij onze gids. Oplossingsgericht werken is een krachtige, positieve methode om veranderingen bij mensen en systemen te creëren.

Deze bijscholing wordt doorspekt met oefeningen waarbij, naast concrete technieken, inzichten rond onze manier van ‘waarneming’ en ‘werkelijkheid’ worden aangescherpt. De inspirerende verhalen van mensen als Steve De Shazer, Milton Erickson en Luc Isebaert zijn een aanloop naar concrete methodieken als ‘Signs of Safety’ van Andrew Turnell, ‘Kids’ Skils’ van Ben Furman en het ‘Brugs Model’ van Luc Isebaert.

Na deze bijscholing heb je een brede oplossingsgerichte basis en een aardig pakket inspiratie om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan in leven en werk.

Data                                           

Aangeboden in: maart – april 2019 (Module B3)
Op Maandag: 11/03 – 18/03 – 01/04 – 29/04/2019

Lesgever

Peter Lefevere

Praktisch

Kostprijs voor de modules ingericht in 2018-2019: € 175 per bijscholing. Wanneer je werkgever de bijscholing betaalt dan bezorg je ons een ingevulde verklaring van betaling door de werkgever (zie website).

Inschrijven: Je kunt inschrijven via de website van Miras voor de bijscholingen die doorgaan in de periode september 2018 – juni 2019. Heb je interesse voor een van de thema’s die momenteel nog niet worden aangeboden, dan kan je via deze link je interesse kenbaar maken. We houden je dan vrijblijvend op de hoogte van de programmatie.

Deel dit via
€ 175