• Socio-juridisch Gesprek

Masterclass HRM zorgsector

Masterclass HRM zorgsector aan VIVES Zuid

Na het volgen van de masterclass HRM is uw personeelsbeleid geactualiseerd, geoptimaliseerd en geïntegreerd in uw organisatiebeleid. Met de masterclass HRM wordt een leerplatform gecreëerd waar kaders en good practices worden aangereikt waarmee men aan de slag kan in de eigen organisatie:

 • theoretische kaders worden verruimd door visieontwikkeling met vertaling naar de eigen realiteit in de organisatie
 • diverse experten komen aan bod waardoor de deelnemers worden geïnspireerd en gestretcht buiten de gangbare denkkaders en praktijken 
 • via casuïstiek en gespreksvoering onder de deelnemers worden ideeën gegenereerd
 • met behulp van feedback door de projectleider worden de ideeën omgezet in de praktijk en geïmplementeerd in de eigen organisatie

Doelgroep

 • zorgsector: ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen, MPI’s of Multifunctionele voorzieningen, woonzorg-centra,  centra bijzondere jeugdzorg of Multifunctionele organisaties, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, …
 • hoger middenkader: leidinggevenden (zorgdirecteur, directeur bewonerszorg, revalidatie-coördinator, verantwoordelijken wonen en/of werken, lijnverantwoordelijken, …) die teams en basismedewerkers aansturen.

Duur en looptijd

6 volle dagen gespreid over 1 academiejaar (oktober 2016-juni 2017) met terugkomdag in september (september 2017).

 • opleidingsdagen: woe 12/10, 23/11/2016, 18/01, 08/03 en 26/04/2017
 • workshopdag: woe 21/06/2017
 • terugkomdag: woe 06/09/2017
 • studiedag: november 2016 - datum nog te bepalen

Opzet

Per sessie starten we met een  ‘inspirators’ als eye-opener, trigger, try-out, … daar wordt door de projectleider op aangehaakt met theoretische kaders die verbonden worden aan de praktijk. Elk HRM-thema wordt door de deelnemers verwerkt volgens wat voor de organisatie zinvol is.

 • 5 opleidingsdagen: verdieping HRM-thema a.h.v. visieontwikkeling, vaardigheidstraining, actuele tendensen, universeel kader, toepassing naar de praktijk van de eigen organisatie
 • 1 workshopdag: verdieping HRM-gelinkte thema’s a.h.v. (keuze)modules
 • 1 terugkomdag: presentatie en bespreking van uitgewerkte praktijkcasussen, onder de vorm van een paper
 • 1 studie(1/2)dag: gratis deelname aan de netwerkdag VIVES sociaal-agogisch werk: Hans Achterhuis en Nico Koning over het boek ‘De kunst van het vreedzaam vechten.’ (Lemniscaat, Rotterdam, 2014).

Attest

Geattesteerde opleiding die officieel vrijstelling geeft voor de volgende vakken binnen de bachelor toegepaste psychologie – afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie.

 • personeelsdiagnostiek en –begeleiding I (5 studiepunten)
 • personeelsdiagnostiek en –begeleiding II (3 studiepunten)

Inschrijving en betaling

€ 1.040 euro  (maximum 18 deelnemers). Een overschrijvingsformulier wordt u toegestuurd bij inschrijving. Koffie, thee en water zijn voorzien. 
Lunchgelegenheden op de campus of in de onmiddellijke omgeving. U kan gebruik maken van alle faciliteiten van VIVES-SAW: digitaal studentenplatform met discussieforum, bibliotheek, standaard boekhandel, evenementen en lezingen, …

Programma

Dag 1: visie op HRM
Dag 2: competentie- en talentmanagement
Dag 3: talentscreening
Dag 4: lei/ijden als leidinggevende
Dag 5: waardering op individueel en teamniveau
Dag 6: workshops HRM-thema's
Deel dit via
Schrijf snel in !

Start op woensdag 12 oktober 2016

€ 1.040
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Katrien Naessensmail mij