• herstelgericht.png
Keuzetraject sociaal-agogisch werk

Keuzetraject herstelgericht en verbindend werken

Keuzetraject herstelgericht en verbindend werken aan VIVES Zuid

Ben je geboeid door gedrag en relaties tussen mensen? Droom je erover om onze samenleving van binnenuit te versterken? Is het voorkomen en reduceren van geweld en pesten iets waar jij aan wil meewerken? 

Herstelgericht werken is oorspronkelijk een toepassing waarbij daders en slachtoffers na een misdrijf samengebracht worden om de relatie te herstellen (restorative justice). Tegenwoordig wordt het herstelgericht werken in heel wat contexten toegepast. Dit kan gaan van families, scholen en buurten tot gevangenissen, organisaties. Binnen het herstelgericht werken wordt met verschillende methodieken gewerkt (family group conferences, restorative circles, …). Het herstelgericht werken verenigt inzichten uit de psychologie, sociologie, criminologie, pedagogiek,… en leunt ook aan bij heel wat actuele sociale bewegingen zoals geweldloze communicatie, nieuwe autoriteit, eigen kracht-conferenties …

Het herstelgericht werken is uitgegroeid tot een wetenschap waarin de verbinding tussen mensen centraal staat. Door actief aan de slag te gaan met de basisprincipes namelijk focus op schade, interactief en verbindend proces, uitdrukken van gevoelens, het opnemen van verantwoordelijkheid en de gerichtheid op de gemeenschap, kunnen mensen, groepen of grotere structuren beter functioneren. Herstelgericht werken kiest voor duurzame oplossingen en effectief leiderschap. Kortom, wil je graag meewerken aan het opbouwen, onderhouden en herstellen van relaties tussen mensen, dan is deze module zeker iets voor jou.

De keuzetraject omvat 30 studiepunten en wordt gevolgd in het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk. Dit traject is opgebouwd in nauwe samenwerking met de Nederlandse hogescholen (Inholland en Hogeschool Utrecht) en de Amerikaanse beweging (International Institute For Restorative Practices – IIRP). Het traject is een uitwisseling met Nederlandse studenten.

Onderwijskundige aanpak
Deel dit via

Dit is een keuzetraject binnen een professionele bachelor. In tegenstelling tot een specialisatie, kies je een keuzetraject al van bij de start van je opleiding.

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Claudine Van der Hoogerstraetemail mij
Ontvang de brochure