• jonggeweld.png
Keuzetraject sociaal-agogisch werk

Keuzetraject jong geweld

Keuzetraject jong geweld aan VIVES Zuid

Is het nu zo erg gesteld met de jeugd van tegenwoordig of heeft de maatschappij een algemeen probleem met risicogedrag bij jongeren? Wanneer wordt een fenomeen een probleem en wat zijn mogelijke oorzaken? Welke methodieken zijn efficiënt bij preventie, aanpak en begeleiding? Welke voorzieningen en diensten hebben hierbij een opdracht?

Vier opleidingen uit het studiegebied sociaal-agogisch werk slaan de handen in elkaar om professionele bachelors wegwijs te maken in theoretische denkkaders over jeugddelinquentie en de praktische aanpak en begeleiding van risicojongeren. Jong geweld, jeugddelinquentie, hardekernjongeren ... het zijn stuk voor stuk zwaar beladen termen. Maar het is belangrijk te zien dat het vaak kwetsbare jongeren zijn die deskundige ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Bovendien zijn heel wat fenomenen eerder onschuldig van aard.

Het is dan ook belangrijk dat welzijnswerkers duiding kunnen bieden aan ouders, leerkrachten, buurtbewoners en de media. Met het keuzetraject jong geweld krijg je achtergronden en inzichten om met een kritische bril naar fenomenen en doelgroepen te kunnen kijken en er mee om te gaan.

Hoe ziet mijn studieroute eruit?
Hoe organiseert VIVES deze opleiding?
Deel dit via

Dit is een keuzetraject binnen een professionele bachelor. In tegenstelling tot een specialisatie, kies je een keuzetraject al van bij de start van je opleiding.

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Bart Vanhoenackermail mij
Ontvang de brochure