• stop.png
Keuzetraject sociaal-agogisch werk

Keuzetraject preventie 2.0: creatief communiceren en overtuigen

Keuzetraject preventie 2.0: creatief communiceren en overtuigen aan VIVES Zuid

Hoe krijg je kinderen zover dat ze meer gaan bewegen of gezonder gaan eten? Hoe kun je sluikstorten tegengaan? Hoe kan je verkeersagresssie voorkomen?

Het veranderen van het gedrag van mensen om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen, is niet eenvoudig. Mensen houden vaak hardnekkig vast aan gewoontes, ook al zijn die schadelijk voor zichzelf of hun omgeving. De grootste moeilijkheid bij het teweegbrengen van gedragsverandering om maatschappelijke problemen op te lossen, is dat het resultaat van het gedrag niet onmiddellijk zichtbaar is. Als je een nieuwe smartphone koopt, kan je er direct mee aan de slag. Als je echter een middag gaat sporten, ben je niet onmiddellijk slanker.

Een creatieve manier om het gedrag van mensen overtuigend te beïnvloeden, vind je terug in de sociale marketing. De sociale marketing past commerciële marketingconcepten en -technieken toe om gedragsverandering te realiseren. In tegenstelling tot commerciële marketing heeft sociale marketing niet het doel om winst te maken. Het moet leiden tot een welzijnsverhoging van mensen of groepen. Heel wat organisaties weten hoe ze een preventieproject moeten opzetten, maar vaak loopt het mis bij het effectief overbrengen van de preventieve boodschap naar hun doelgroep. Daarom besteden we in dit traject aandacht aan het opzetten van een preventieproject. We focussen hierbij op het definiëren van de doelgroep (wie zijn ze, wat doen ze, waar houden ze van, wie zijn hun vrienden? is dit wel de groep waar ik me op wil richten?). Daarnaast ontwikkelen we de juiste marketingmix (Prijs, Plaats, Product, Promotie) voor iedere doelgroep en leren we effectief communiceren met die doelgroep om de preventieboodschap zo krachtig mogelijk over te brengen.

Onderwijskundige aanpak

Het keuzetraject bestaat uit 30 studiepunten en wordt gevolgd in het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES, in het laatste bachelorjaar van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt of na een sociaal-agogisch of ander relevant diploma.

Het traject wordt georganiseerd in het tweede semester van februari tot juni. Tijdens die periode ga je in groep aan de slag met de verschillende onderdelen van de marketingmix. Je krijgt hiervoor modellen van gedragsverandering aangereikt, en je leert creatieve preventieboodschappen en communicatiestrategieën ontwikkelen. Tegelijk dagen we je uit om de grenzen van preventie te verkennen: hoe zit het met de individuele autonomie en wie bepaalt wat wenselijk en onwenselijk gedrag is?

Verwacht geen klassiek onderwijs, maar een mix van werkveldbezoeken, boeiende sprekers en zelfstudie, en vooral zelf denken en doen. Je docenten coachen je hierbij. We verruimen ook je blik met een internationale ervaring. Als afsluiter stellen jullie het resultaat van jullie werk voor aan een jury uit het werkveld! 

Programma

  • theoretisch bouwstenen van preventie (5 sp)
  • ethische vraagstukken over preventie (5 sp)
  • creatieve uitdagingen in preventie (5 sp)
  • actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp)
  • bachelorproef (12 sp) 
Deel dit via

Dit is een keuzetraject binnen een professionele bachelor. In tegenstelling tot een specialisatie, kies je een keuzetraject al van bij de start van je opleiding.

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Jasmine Mommenmail mij
Ontvang de brochure