• kansarmoede.jpg

Kansarmoede en multiprobleemgezinnen: van een kansarme tot een kansrijke contextbegeleider

Kansarmoede en multiprobleemgezinnen: van een kansarme tot een kansrijke contextbegeleider - een samenwerking met Miras en VIVES Zuid

In deze bijscholing vertrekken we vanuit een grondige analyse van kansarmoede o.a. geïnspireerd door het systeemdenken en de contextuele benadering, waarbij we vertrekken vanuit het levensverhaal van mensen in kansarmoede.

Vervolgens belichten we de basisprincipes van de hulpverlening gesteund op de maatzorgmethodiek en de krachtgerichte hulpverlening. We staan stil bij specifieke hulpverleningstechnieken en bij de rollen die hulpvrager en hulpverlener kunnen opnemen.

Na deze bijscholing heb je als hulpverlener een beter zicht op de mechanismen die spelen in het leven van kansarmen zoals de kloven die ze ervaren. Vanuit dit beter begrijpen kan je samen met hen kansen creëren door gepaste gesprekstechnieken toe te passen en hun krachten aan te spreken. De rollen die je zelf kan innemen als hulpverlener zijn duidelijk en je kan deze inpassen in de organisatie waar je werkt.

Praktisch

Kostprijs voor de modules ingericht in 2018-2019: € 175 per bijscholing. Wanneer je werkgever de bijscholing betaalt dan bezorg je ons een ingevulde verklaring van betaling door de werkgever.

Inschrijven: Je kunt inschrijven via de website van MIRAS voor de bijscholingen die doorgaan in de periode september 2018 – juni 2019. Heb je interesse voor een van de thema’s die momenteel nog niet worden aangeboden, dan kan je via deze link. Je interesse kenbaar maken. We houden je dan vrijblijvend op de hoogte van de programmatie.

Deel dit via
€ 175
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Mark Van De Pontseele+32 56 32 19 19
mail mij