• office.jpg

Kijken naar organisaties

Kijken naar organisaties

Organisaties zijn sociale gehelen geconstrueerd in functie van welbepaalde doelstellingen, ten dienste van een welbepaalde doelgroep, en dit binnen een welbepaalde context.  Deze module heeft als eerste doel jou te leren kijken naar en te stimuleren tot nadenken over de complexe – maar boeiende – realiteit van deze ‘geconstrueerde sociale gehelen’.  Daarnaast worden jou de nodige inzichten aangereikt om gerichter te functioneren en te handelen binnen organisaties.

Binnen deze bijscholing  worden volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Je leert gericht kijken naar en meedenken in de eigen organisatie
  • Je leert jezelf kennen en positioneren als leidinggevende, heel dikwijls vanuit een middenkaderpositie
  • Je leert gericht veranderingen door te voeren en om te gaan met weerstanden
  • Je leert medewerkers individueel begeleiden
  • Je leert een team sturen, coachen en omgaan met conflicten
  • Je leert sterktes en zwaktes kennen in de eigen leiderschapsstijl en stuurt deze bij.

Deze module wordt ingericht vanuit het samenwerkingsverband VIVES SAW – CVO MIRAS en is een onderdeel van de HBO5 opleiding Maatschappelijk Werk / Sociaal-cultureel werk.  Het aantal plaatsen is beperkt.

Docent

Luc Van Den Noortgate

Locatie

De cursussen vinden plaats op de vaste locatie: het gebouw van het studiegebied gezondheidszorg op VIVES-campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk.  

Er is parkeergelegenheid op parking 2 via de oprit van de Etienne Sabbelaan.

Data  

Vier donderdagen: 27/09/2018, 18/10/2018, 15/11/2018 en 06/12/2018 van 9.00 tot 17.00u.

Inschrijven

Je schrijft in: liefst voor eind augustus voor de cursussen van het eerste semester, liefst voor eind december voor de cursussen van het tweede semester.

Inschrijven kan via mail bij [email protected].

Wie voor de start van de cursus annuleert, betaalt €20 administratiekosten.  Je meldt de annulatie schriftelijk aan Samenwerkingsverband VIVES-SAW en CVO Miras Kortrijk, t.a.v. Liesbeth Haghebaert, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk of via mail aan [email protected].

Deel dit via

Vier donderdagen: 27/09, 18/10, 15/11 en 06/12/2018 van 9.00 tot 17.00u.

€ 175
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Mieke Brenning+32 56 26 41 86
mail mij