• leidinggevend.png

Vormingen voor leidinggevenden

Vormingen voor leidinggevenden (vier modules)

Deze opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers in de welzijnssector, medewerkers in de gezondheidssector en medewerkers in openbare diensten.

De cursist heeft een leidinggevende functie of wenst zich voor te bereiden op een leidinggevende functie. De cursist is in het bezit van een bachelor- / graduaatsdiploma of master- / licentiaatsdiploma. Kandidaten met een secundair onderwijsdiploma (Se-n-Se) kunnen deelnemen mits deelname aan een toelatingsgesprek met positief advies.

Een cursistengroep kan dus wat diploma betreft erg gevarieerd zijn: orthopedagogie, psychologie, maatschappelijk werk, kiné, ergo, labo, boekhouden … Centraal staat direct leidinggeven aan een groep medewerkers

Inhoud

Je leert gericht kijken naar en meedenken in de eigen organisatie (structuur, cultuur, strategie).
Je leert jezelf kennen en positioneren als leidinggevende, heel dikwijls vanuit een middenkaderpositie.
Je leert gericht veranderingen door te voeren en om te gaan met weerstanden.
Je leert medewerkers individueel begeleiden.
Je leert een team sturen, coachen en omgaan met conflicten.
Je leert eigen sterktes en zwaktes kennen in de eigen leiderschapsstijl en stuurt dit bij.

Deel dit via