• ideelamp.png
Interdisciplinair traject sociaal-agogisch werk

Interdisciplinair traject (z)ondernemen

Interdisciplinair traject (z)ondernemen aan VIVES Zuid

Onze samenleving bulkt van maatschappelijke uitdagingen: leven in een multiculturele samenleving, de kloof tussen arm en rijk, radicalisering, de opwarming van de aarde, vereenzaming, de uitdagingen in een digitale samenleving, een steeds groter wordende groep mensen met psychische problemen, de hoge suïcidecijfers bij jongeren ...

(Z)ondernemen staat voor de competenties van het ondernemend zijn. We ondernemen zonder per definitie een onderneming te willen opstarten, we zijn ondernemend om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan binnen bestaande en nieuwe organisaties. We zijn ondernemend omdat we een maatschappelijke impact willen realiseren.

Ondernemerszin gaat over inventief nadenken over maatschappelijke uitdagingen, het zoeken naar een draagvlak voor je idee, hoe je anderen voor dat idee kan warm maken. 

We kijken hierbij kritisch naar de evolutie in de samenleving en proeven van nieuwe initiatieven die maatschappelijke impact nastreven. Ondernemerszin gaat ten slotte over hoe je je idee omzet in een realistisch plan van aanpak waar je oog hebt voor menselijke en nanciële bronnen om je project alle kansen te geven.

Onderwijskundige aanpak

Het interdisciplinaire traject bestaat uit 30 studiepunten en kan gevolgd worden tijdens het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES, in het laatste jaar van een andere bacheloropleiding als je daar toestemming voor krijgt, of na het behalen van een sociaal-agogisch of ander relevant diploma. Het traject wordt georganiseerd in de periode van februari tot juni.

In dit indisciplinaire traject dagen we je uit om verder te kijken dan het vertrouwde en bekende. We reiken inzichten aan over het belang van ondernemen en connecteren in onze maatschappelijke context. We gaan op pad om een diversiteit aan praktijken te leren kennen en dit in binnen-en buitenland.

Je leert om inventieve oplossingen te zien, maar ook om ze zelf te bedenken en uit te werken. Je ondervindt aan den lijve het belang om samen met anderen te ondernemen. Niet alleen worden je ideeën hierdoor krachtiger, het vergroot ook het draagvlak om je doelen te bereiken. Ondernemen en connecteren worden competenties die je in je toekomstige job kan inzetten om maatschappelijke impact te realiseren. 

Programma

  • Social entrepeneurship: exploratie en reflectie (5 sp)
  • ZIRC: van Zot Idee tot Realiseerbaar Concept (10 sp)
  • Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp)
  • Bachelorproef (12 sp) 
Deel dit via

Dit is een keuzetraject binnen een professionele bachelor. In tegenstelling tot een specialisatie, kies je een keuzetraject al van bij de start van je opleiding.

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Nele Coxmail mij
Ontvang de brochure