• groep.png
Interdisciplinair traject sociaal-agogisch werk

Interdisciplinair traject samen stad maken

Interdisciplinair traject samen stad maken aan VIVES Zuid

Wat leeft er in een stad? Wat maakt een stad leefbaar? Hoe zorgen we ervoor dat wonen, leren en werken, ontspanning en ontmoeting in de stad aantrekkelijk zijn voor iedereen? Met deze en andere vragen ga je aan de slag om samen stad te maken.

Stadsontwikkeling en stadsvernieuwing gebeuren niet enkel vanuit economische, organisatorische of architecturale overwegingen. Ook sociale, ecologische en welzijnscomponenten zijn belangrijk. Samen stad maken doe je bovendien niet alleen. Kinderen, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, arm en rijk, verschillende generaties inwijkelingen, bezoekers en inwoners maken samen deel uit van de stad. Het gebruik en de inrichting van de stedelijke ruimte bepalen het slagen van samenleven in verschil. Als afgestudeerde sta je midden in de stad en combineer je een onderzoekende houding met een actieve gerichtheid op het verbeteren van de leefsituatie van alle gebruikers van de stad.

Nadenken over en meewerken aan een democratische en sociaal inclusieve vormgeving van de stad - waarbij het samenleven van diverse bevolkingsgroepen met verschillende verwachtingen, visies en behoe en ruimtelijk vormgegeven wordt - is vandaag meer dan ooit een boeiende uitdaging voor studenten. De stad van morgen, die maken we samen! 

Onderwijskundige aanpak

Dit interdisciplinaire traject bestaat uit 30 studiepunten en wordt gevolgd in het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES, in het laatste bachelorjaar van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt of na een sociaal-agogisch of ander relevant diploma. Het traject wordt georganiseerd in de periode van februari tot juni.

In dit interdisciplinaire traject belichten we de stad vanuit al zijn facetten: sociaal, geografisch, beleidsmatig, psychologisch,... Je leert ook hoe je alle partijen bij stadsprojecten kan betrekken. Je verkent verschillende methodieken. Een studiereis opent jouw internationale blik: hoe pakt men het aan in steden in het buitenland? 

Programma

  • samen stad maken van A tot Z (10 sp)
  • samen stad maken in internationaal perspectief (5 sp)
  • actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp)
  • bachelorproef (12 sp) 
Deel dit via

Dit is een keuzetraject binnen een professionele bachelor. In tegenstelling tot een specialisatie, kies je een keuzetraject al van bij de start van je opleiding.

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Caroline Neckebroeckmail mij
Ontvang de brochure