• familie.png

Vormingen gezinsbegeleiding

Een samenwerking tussen CVO VSPW-Kortrijk en Samenwerkingsverband SAW-VIVES - CVO VSPW-Kortrijk

Deze opleiding richt zich naar hulpverleners (opvoeders, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen…) uit de welzijnssector (sector mensen met een beperking, jeugdhulp, psychiatrie, centra algemeen welzijnswerk…) die hun begeleidingsgerichte contacten met cliënten (volwassenen en kinderen/jongeren en hun gezinnen/context) willen optimaliseren.

We profileren ons als een bijscholing gezinsbegeleiding, waarbij in verschillende modules telkens één of meerdere aspecten uit de gezinsbegeleiding aan bod komen. We belichten diverse theoretische modellen (systeemdenken, contextuele benadering, cognitief gedragstherapeutische visie...), diverse hulpverleningsmethodieken (gesprekstechnieken, gefaseerd begeleidingsmodel, circulair interview, non-verbale technieken...) en diverse specifieke thema's (KOPP, kansarmoede, kindermishandeling en seksueel misbruik, nieuw samengestelde gezinnen...)

De opleiding gezinsbegeleiding is modulair opgebouwd. Je kan opteren voor het volgen van één of meerdere modules volgens je specifieke interesse of nood aan verdieping of je kan ook kiezen voor de totale opleiding die leidt tot het Certificaat Agogische Bijscholing in de Orthopedagogie. Je kan de totale opleiding op twee jaar afwerken of op eigen tempo over een langere periode spreiden. Wie voor de diplomalijn kiest, dient 8 modules te volgen: vier verplichte modules en vier keuzemodules (je maakt telkens de keuze voor één module uit een koppel van twee modules). Je krijgt een attest per module, indien je bewijst dat je de doelstellingen van de betreffende module bereikt hebt (via een verwerkingsopdracht per module).

Deel dit via