• familierecht.jpg

Recente ontwikkelingen inzake het familierecht in de wetgeving en in de rechtspraak

Recente ontwikkelingen inzake het familierecht in de wetgeving en in de rechtspraak aan VIVES Zuid

In deze vormingsnamiddag wordt een up-to-date stand van zaken gegeven omtrent de voornaamste ontwikkelingen in het familierecht. Het betreft aspecten van het familierecht die van noodzakelijk deontologisch en methodologisch belang zijn voor de praktijk van de bemiddelaar. Er wordt gewerkt met casuïstiek om de theoretische toelichtingen concreet te maken in de context van familiale bemiddeling.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om leervragen uit de bemiddelingspraktijk aan te brengen zodoende tot een interactieve workshop te komen waarbij de thema’s in een bemiddelingsgericht kader worden aangewend.

Thema’s die worden aangeboden zijn:

  • Onderhoudsgeld tussen echtgenoten voor de familierechtbank
  • Onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
  • Onderhoudsbijdrage voor kinderen en bijdrage in de buitengewone kosten
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling
  • Voorlopige maatregelen voor familierechtbank
  • Procedure tot echtscheiding onderlinge toestemming
  • Deze vormingsnamiddag is aangevraagd bij de Federale Bemiddelingscommissie als permanente vorming.

Doelgroep

(Erkende) bemiddelaars in familiezaken, juristen, advocaten, notarissen

Datum

Donderdag 4 juni 2020 van 13u30 tot 16u30

Certificering

Attest van deelname

Docenten

Em. Prof. dr. Patrick Senaeve - emeritus gewoon hoogleraar KULeuven/kamervoorzitter en familierechter Hof van Beroep Brussel
I.s.m. Claude Vandevoorde (erkend bemiddelaar)

Kostprijs

€ 95 

Inschrijven

Uiterste inschrijvingsdatum: Donderdag 28/05/2020. Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Deel dit via

Donderdag 4/06/20 vanaf 13u30

€ 95
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Natalie Uyttenhovemail mij