• gesprek.jpg

D(r)ienamisch werken binnen de driehoek cliënt-familie-begeleider - Module A2

D(r)ienamisch werken binnen de driehoek cliënt-familie-begeleider. Aangeboden in: oktober – november 2018 (module A2) - Een samenwerking tussen cvo Miras en VIVES Zuid

Wanneer je als hulpverlener in contact komt met cliënten, in om het even welke sector, ontstaat een driehoeksrelatie. De cliënt en zijn familie zijn aangewezen op samenwerking en een professional inschakelen kan een noodzaak zijn, een positief elan geven aan een probleem maar kan ook bedreigend zijn. Deze module is (naast andere theoretische kaders) in hoofdzaak gebaseerd op de ‘driehoekskunde’ van Chiel Egberts en leert ons om beter samen te werken in de driehoek cliënt, familie en professional.

In deze bijscholing gaan we aan de slag met je eigen leervragen. We staan stil bij wat verbindend kan zijn en ook hoe we positie kunnen innemen als hulpverlener. Na deze bijscholing kan je concreet aan de slag binnen jouw driehoek via diverse handvaten: het uittekenen van de driehoek, het toepassen van de principes en de motto’s, het vaardiger worden in gespreksvoering om zo win-win situaties te creëren in alle hoeken van de driehoek.

Data

Vrijdag 05/10 – 12/10 – 26/10 – 09/11/2018

Lesgever 

Ann Gevaert

Praktisch

Kostprijs voor de modules ingericht in 2018-2019: € 175 per bijscholing. Wanneer je werkgever de bijscholing betaalt dan bezorg je ons een ingevulde verklaring van betaling door de werkgever.

Inschrijven:
Je kunt inschrijven via de website van MIRAS voor de bijscholingen die doorgaan in de periode september 2018 – juni 2019. Heb je interesse voor een van de thema’s die momenteel nog niet worden aangeboden, dan kan je via deze link je interesse kenbaar maken. We houden je dan vrijblijvend op de hoogte van de programmatie.

Deel dit via

Start op vrijdag 5 oktober.

€ 175
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Mark Van De Pontseelemail mij