• Socio-juridisch Gesprek

In dialoog met het cliëntsysteem: word krachtiger in je gesprekstechnische skills

In dialoog met het cliëntsysteem: word krachtiger in je gesprekstechnische skills - een samenwerking van Miras met VIVES Zuid

In deze bijscholing trainen we op onze communicatieve vaardigheden die niet gebonden zijn aan één of andere therapeutische stroming. Of het nu gaat over een psychodynamische, psychoanalytische, systeemgerichte, gedragstherapeutische… oriëntatie; steeds maken we gebruik van een aantal gesprekstechnieken die deze invalshoeken overstijgen.

In eerste instantie staan we stil en oefenen we op een aantal aandachts- en luistervaardigheden. In een leercontext verdiepen we ons verder in een aantal belangrijke gesprekstechnieken. Het zicht krijgen op onze sterktes, leer- en aandachtspunten, waarbij uitgegaan wordt van de eigen praktijksituatie, vormt de rode draad in deze training.

Na deze bijscholing zal je als hulpverlener sterker in je schoenen staan om de theoretische kaders, de vooropgestelde doelstellingen… via je contact- en gespreksvaardigheden krachtiger in te zetten bij de cliënt en het cliëntsysteem.

Praktisch

Kostprijs voor de modules ingericht in 2018-2019: € 175 per bijscholing. Wanneer je werkgever de bijscholing betaalt dan bezorg je ons een ingevulde verklaring van betaling door de werkgever (zie website).

Inschrijven: Je kan inschrijven via de website voor de bijscholingen die doorgaan in de periode september 2018 – juni 2019. Heb je interesse voor een van de thema’s die momenteel nog niet worden aangeboden, dan kan je via deze link. je interesse kenbaar maken. We houden je dan vrijblijvend op de hoogte van de programmatie.

Deel dit via
€ 175
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Mark Van De Pontseelemail mij