• sociaal.png

Vermaatschappelijking van de zorg via netwerkgerichte strategieën.

Vermaatschappelijking van de zorg via netwerkgerichte strategieën. Een samenwerking tussen Miras en VIVES Zuid

In deze bijscholing gaan we kritisch op zoek naar wat vermaatschappelijking van de zorg kan betekenen en hoe dat zich kan vertalen in de werking van een organisatie.

We staan stil bij verschillende manieren waarop men in het werkveld aan de slag kan gaan met het natuurlijk netwerk, vertrekkende vanuit de cliënt én vanuit de organisatie. Welke rol kan er weggelegd zijn voor het netwerk? Hoe kunnen we het netwerk van cliënten versterken of in stand houden? Zo gaan we  dieper door op methodieken om het netwerk in kaart te brengen, te analyseren, enz. 

Daarnaast besteden we aandacht aan hoe je via gemeenschapsvorming (Community Building)verbindend kan werken.

Vraaggestuurd en krachtgericht werken vormt bij dit alles een belangrijk kader.

Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan reeds bestaande strategieën in het hulpverleningslandschap om het netwerkgericht werken te faciliteren zoals netwerkgroepen (bijv. LUS vzw), Eigen Kracht Conferenties en andere.

Data

Dinsdag 12/11 - 19/11 - 03/12 en 17/12/2018

Lesgever

Erik Peleman

Praktisch

Kostprijs voor de modules ingericht in 2018-2019:
€ 175 per bijscholing. Wanneer je werkgever de bijscholing betaalt dan bezorg je ons een ingevulde verklaring van betaling door de werkgever.

Inschrijven:
Je kunt inschrijven via de website van Miras voor de bijscholingen die doorgaan in de periode september 2018 – juni 2019. Heb je interesse voor een van de thema’s die momenteel nog niet worden aangeboden, dan kan je via deze link je interesse kenbaar maken. We houden je dan vrijblijvend op de hoogte van de programmatie.

Deel dit via

12/11, 19/11, 3/12 en 17/12

€ 175
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Mark Van De Pontseelemail mij