• Klinische Gesprek

Contextuele theorie: hoe ermee aan de slag in onze dagdagelijkse praktijk?

Contextuele theorie: hoe ermee aan de slag in onze dagdagelijkse praktijk? - Een samenwerking van Miras met VIVES Zuid

In deze bijscholing gaan we concreet aan de slag met de contextuele theorie van Nagy. De link wordt gelegd tussen het theoretisch kader en de contextuele interventies. We trainen gesprekstechnisch op de meerzijdig partijdige grondhouding, het zoeken van hulpbronnen, het proces van ontschuldigen, verbindend werken, erkenning…

We staan stil bij en oefenen op de verschillende stappen in het hulpverleningsproces. Hierbij wordt stilgestaan bij de fasering, exploreren van balansen, het inzetten van het genogram waarbij we vanuit het heden in functie van de toekomst terugkeren naar het verleden, omgaan met de verschillende vormen van parentificatie… De eigen levensgeschiedenis en de dagdagelijkse praktijk van de deelnemers vormt de rode draad binnen deze training.

Na deze bijscholing zal je als hulpverlener de basisprincipes van de contextuele hulpverlening kunnen vertalen en hanteren binnen de dagdagelijkse praktijk met de cliënt en het cliëntsysteem. Vanuit de verbondenheid van generaties, waarbij elkeen zijn verantwoordelijkheid draagt, zal je een verbindende houding kunnen hanteren binnen het huidige cliëntsysteem en een aanzet kunnen geven in het preventief handelen naar de volgende generaties.

Praktisch

Kostprijs voor de modules ingericht in 2018-2019: € 175 per bijscholing. Wanneer je werkgever de bijscholing betaalt dan bezorg je ons een ingevulde verklaring van betaling door de werkgever.

Je kunt inschrijven via de website voor de bijscholingen die doorgaan in de periode september 2018 – juni 2019. Heb je interesse voor een van de thema’s die momenteel nog niet worden aangeboden, dan kan je via deze link je interesse kenbaar maken. We houden je dan vrijblijvend op de hoogte van de programmatie.

Deel dit via
€ 175
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Mark Van De Pontseelemail mij