• Diversiteit

Omgaan met diversiteit

Omgaan met diversiteit van CVO MIRAS Kortrijk

In deze cursus proberen we het begrip ‘diversiteit’ zo breed mogelijk te verkennen en uit te werken. Diversiteit heeft betrekking op veel verschillende dimensies en dus niet enkel op vlak van etnisch-culturele afkomst.  We introduceren de cursisten in een meer structurele benadering waarbij veel aandacht wordt besteed aan hoe machts- en uitsluitingsmechanismen fungeren.

De cursus legt een sterke focus op het ontwikkelen en het verdedigen van een rechtenbenadering t.a.v. de diverse minderheidsgroepen waar de cursisten tijdens hun stage- en werkcontext mee worden geconfronteerd.  ‘Omgaan met diversiteit’ beschouwen we als het ontwikkelen van een grondhouding waarbij het ‘leren van elkaar en het kiezen om een onderhandelingsruimte te ontwikkelen’ centraal komt te staan.

Docent

Dominique WILLAERT, coördinator van de sociaal artistieke praktijk ‘Victoria Deluxe vzw’ Gent.

Data

4 Donderdagen: 14/02/2019, 14/03/2019, 04/04/2019, 09/05/2019.

Kostprijs

175 euro

Locatie

De cursussen vinden plaats op de vaste locatie: het gebouw van het studiegebied gezondheidszorg op VIVES-campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk.  

Er is parkeergelegenheid op parking 2 via de oprit van de Etienne Sabbelaan.

Praktische info

Inschrijven kan via mail bij [email protected].

Wie voor de start van de cursus annuleert, betaalt € 20 administratiekosten.  Je meldt de annulatie schriftelijk aan Samenwerkingsverband VIVES-SAW en CVO MIRAS Kortrijk, t.a.v. Liesbeth Haghebaert, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk of via mail aan [email protected].

Deel dit via

Vier donderdagen: 07/02/2019, 28/02/2019, 28/03/2019, 02/05/2019

€ 175