• Klinische Gesprek
Navormingen voor welzijnswerkers

Basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg

Basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg van het Vlaams Herstelplatform en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid

Als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg denk, voel en handel je vanuit een grote gevoeligheid voor de situatie en beleving van jouw lotgenoot.  Vanuit je eigen hulpverleningsverhaal leer je hoe je dit verhaal deskundig kan inzetten ifv het herstel van deze lotgenoten.  We leren je spreken en reflecteren over de eigen ervaringen en we leren je deze ook delen met anderen. 

Daarnaast leren we je onderscheid maken tussen persoonlijke problemen en sociale problemen.  Door de aangeleerde competenties en jouw ervaringskennis kan je beter patiënten ondersteunen in hun herstelproces en hulpverleners gevoelig maken voor het patiëntenperspectief.  Je treedt als het ware op als rolmodel, bondgenoot en brugfiguur.

Het basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg bestaat uit zes modules.

  • Psychopathologie
  • Herstel en empowerment
  • Ervaringsdeskundigheid en werkveldverkenning
  • Zelfzorg
  • Communicatie
  • Supervisie en Portfolio

Doelgroep

Je kunt instappen in dit traject als je bereid bent met jouw GGZ-ervaring als cliënt/patiënt aan de slag te gaan in de GGZ en je niet terugschrikt voor het actief reflecteren over en delen van de eigen ervaringen. De groepsgrootte wordt beperkt tot een 20-tal deelnemers. Op het infomoment ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.  

Data

Het hele traject start vanaf september 2020 en loopt tot juni 2021 en omvat 30 lesdagen op maandag. Eventueel op andere dagen: intervisie, werkveldverkenning, eventuele inhaallessen, deelname aan externe evenementen. De lessen gaan door  op maandagen van 9u-16u.

Voor geïnteresseerden academiejaar 2021-2022 wordt er op donderdag 11 februari 2021 een online infomoment georganiseerd.

Inschrijving voor dit infomoment kan tot en met vrijdag 5 februari 2021.  Klik hier om in te schrijven.
Na de inschrijving ontvangen geïnteresseerden in de week van 8 februari 2021 een toegangslink voor het infomoment.

De selectieprocedure voor kandidaten die de opleiding in september 2020 willen starten werd ondertussen afgerond.  Geselecteerde kandidaten werden reeds gecontacteerd.

Na dit infomoment werd er ook info gegeven over de WRAP-opleiding.
Vanuit de opleiding willen we het volgen van deze WRAP-opleiding sterk aanbevelen voor iedereen die de opleiding ervaringswerker wil aanvangen.

Locatie

De lessen vinden afwisselend plaats in het gebouw van het studiegebied gezondheidszorg aan de Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk en Hogeschool Gent Campus Schoonmeersen.  

Deel dit via
online infomoment '21-'22 op 11 februari 2021

van september 2020
tot juni 2021

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Evert Van Quathem+32 56 26 41 50
mail mij