• Klinische Gesprek
Navormingen voor welzijnswerkers

Basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg

Basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg van het Vlaams Herstelplatform en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid

Als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg denk, voel en handel je vanuit een grote gevoeligheid voor de situatie en beleving van jouw lotgenoot.  Vanuit je eigen hulpverleningsverhaal leer je hoe je dit verhaal deskundig kan inzetten ifv het herstel van deze lotgenoten.  We leren je spreken en reflecteren over de eigen ervaringen en we leren je deze ook delen met anderen. 

Daarnaast leren we je onderscheid maken tussen persoonlijke problemen en sociale problemen.  Door de aangeleerde competenties en jouw ervaringskennis kan je beter patiënten ondersteunen in hun herstelproces en hulpverleners gevoelig maken voor het patiëntenperspectief.  Je treedt als het ware op als rolmodel, bondgenoot en brugfiguur.

Het basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg bestaat uit zes modules.

  • Psychopathologie
  • Herstel en empowerment
  • Ervaringsdeskundigheid en werkveldverkenning
  • Zelfzorg
  • Communicatie
  • Supervisie en Portfolio

Wie met succes de opleiding volgt, ontvangt per cluster een attest. Deze attesten kunnen vrijstelling opleveren voor wie een graduaatsopleiding maatschappelijk werk wil volgen.

Doelgroep

Je kunt instappen in dit traject als je bereid bent met jouw GGZ-ervaring als cliënt/patiënt aan de slag te gaan in de GGZ en je niet terugschrikt voor het actief reflecteren over en delen van de eigen ervaringen. De groepsgrootte wordt beperkt tot 23 deelnemers. Op het infomoment ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.  

Data

Het hele traject start vanaf september 2019 en loopt tot juni 2020 en omvat 30 lesdagen op maandag. Eventueel op andere dagen: intervisie, werkveldverkenning, eventuele inhaallessen, deelname aan externe evenementen. De lessen gaan door  op maandagen van 9u-17u.

Vooraf aan het academiejaar vindt er een WRAP-training plaats (periode maart-mei) zodat geïnteresseerden goed voorbereid worden op het traject ervaringsdeskundige in de GGZ.

Er wordt een infomoment georganiseerd op 23 januari 2020 om 17u30 (campus VIVES Kortrijk, SAW-gebouw) voor studenten die de opleiding in september 2020 wensen te starten. Op dit infomoment verneemt u het verloop van de opleiding en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Locatie

De lessen vinden afwisselend plaats in het gebouw van het studiegebied gezondheidszorg aan de Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk en Hogeschool Gent Campus Neermeersen.  

Deel dit via
Deze vorming is volzet

van september 2019
tot juni 2020

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Evert Van Quathemmail mij