• Klinische Gesprek

Basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg

Basistraject ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg van CVO MIRAS Kortrijk, het Vlaams Herstelplatform en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid

Als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg denk, voel en handel je vanuit een grote gevoeligheid voor de situatie en beleving van jouw lotgenoot.  Vanuit je eigen hulpverleningsverhaal leer je hoe je dit verhaal deskundig kan inzetten ifv het herstel van deze lotgenoten.  We leren je spreken en reflecteren over de eigen ervaringen en we leren je deze ook delen met anderen. 

Daarnaast leren we je onderscheid maken tussen persoonlijke problemen en sociale problemen.  Door de aangeleerde competenties en jouw ervaringskennis kan je beter patiënten ondersteunen in hun herstelproces en hulpverleners gevoelig maken voor het patiëntenperspectief.  Je treedt als het ware op als rolmodel, bondgenoot en brugfiguur.

Het basistraject ‘Ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg’ bestaat uit zes modules van telkens 40 of 60 lestijden. 

  • Psychopathologie
  • Herstel en empowerment
  • Ervaringsdeskundigheid en werkveldverkenning
  • Zelfzorg
  • Communicatie
  • Supervisie en Portfolio

Wie met succes de opleiding volgt, ontvangt per cluster een attest. Deze attesten kunnen vrijstelling opleveren voor wie een HBO5-opleiding maatschappelijk werk wil volgen.

Doelgroep

Je kan instappen in dit traject als je bereid bent met jouw GGZ-ervaring als cliënt/patiënt aan de slag te gaan in de GGZ en je niet terugschrikt voor het actief reflecteren over en delen van de eigen ervaringen. De groepsgrootte wordt beperkt tot 23 deelnemers. Op het infomoment ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.  

Data

Het hele traject start vanaf januari 2019 en loopt tot december 2019 en omvat 30 lesdagen op maandag. Eventueel op andere dagen: intervisie, werkveldverkenning, eventuele inhaallessen, deelname aan externe evenementen. De lessen gaan door  op maandagen van 9u-17u.

Locatie

De lessen gaan afwisselend door in HBO5 SAW & Bijscholingen, Hogeschool VIVES Campus Kortrijk – Gebouw studiegebied Gezondheidszorg (HIVV), Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk en Hogeschool Gent Campus Neermeersen.  

Infomoment

Het infomoment voor dit traject gaat door op 13/11/2018 om 17u30 op de VIVES - campus in Kortrijk, L 021 in het gebouw Sociaal-agogisch werk. Vooraf inschrijven voor dit infomoment is niet nodig.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld hangt af van de socio-economische status van de student. Meer info daarover: http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/vrijstelling-vermindering-van-inschrijvingsgeld-het-volwassenenonderwijs.

Deel dit via

van januari 2019
tot december 2019

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Mieke Brenningmail mij