• ziekenhuis.jpg

Bemiddeling in de zorg - Deel 3: Conflicten bij zorgverleners

Bemiddeling in de zorg - Deel 3: Conflicten bij zorgverleners i.s.m. de vzw ConnFinity aan VIVES Zuid

De zorg kampt vandaag met tal van uitdagingen. Fusies rijzen als paddenstoelen uit de grond, Covid-19 verhoogt de druk op de zorgverleners, … Waar het vroeger een evidentie was dat zorg op de eerste plaats kwam, komt nu een belangenwereld naar voor die heel wat stof voor conflicten omvat. Er gebeuren veel inspanningen om iedereen op dezelfde lijn te krijgen, maar soms zijn mensen gedemotiveerd, zitten ze als team niet op één lijn en komen eigen belangen op de voorgrond.

De spanning die ontstaat door de wijze waarop met conflicten wordt omgegaan, is altijd voelbaar. Hoe hard men ook probeert om wat zich onderling afspeelt te verdoezelen en geen rol te laten spelen tijdens het werk, een conflict tussen mensen op een afdeling heeft vrijwel altijd gevolgen op ieders gevoel van veiligheid. En een onveilig basisklimaat heeft een directe impact op het plezier en de effectiviteit in de samenwerking. Stel je voor hoe dat is voor de patiënten die van je afhankelijk zijn?

In de kern willen we allemaal goede zorg bieden en ons gerespecteerd voelen in ons werk. De manier waarop we ervaren dat dit daadwerkelijk zo is, kan verschillend zijn. En dat is helemaal niet erg, als we die verschillen van elkaar respecteren en benutten. Dat is de essentie van onze inzet bij conflicthantering tussen mensen. We helpen partijen (weer) naar elkaar te luisteren en overeenstemming te vinden in de gestelde doelen. We creëren de ruimte waarbinnen mensen zelf hun oplossingen aandragen. Zo worden conflicten een kans om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te optimaliseren.

  • Werkwijze:
    - Bespreking van een aantal casussen
    - Door uitwisseling per twee en in groep nagaan wat een zorgverlener nodig heeft om zich veilig en gerespecteerd te voelen en welke voordelen dit heeft voor de persoon zelf, het team en de patiënt
  • Doel:
    - Komen tot een leidraad in het omgaan met conflicten in de zorg

Doelgroep

Bemiddelaars die actief zijn of willen zijn in de zorgcontext en zorgverleners die in een team werken.

Datum

Woensdag 19 mei 2021 van 13u30 tot 16u30

Locatie

Deze workshop gaat door in VIVES campus Kortrijk (studiegebied sociaal-agogisch werk). Mocht blijken dat de COVID-context dit niet toelaat, wordt een online alternatief aangeboden.

Certificering

Attest van deelname

Docenten

Mevr. Tania Demuynck (Connfinity)

Kostprijs

95 euro

Inschrijven

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 14/05/2021. Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Nog vragen?

Indien u nog vragen hebt over deze vorming, kan u deze richten aan Pieter Jan Moortgat ([email protected]).

Deel dit via

Woensdag 19 mei 2021  van 13u30 tot 16u30

€ 95
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Pieter Jan Moortgatmail mij