• senioren.jpg

Bemiddeling in de zorg - Deel 2: COVID-19 en conflicten in WZC

Bemiddeling in de zorg - Deel 2: COVID-19 en conflicten in WZC - Belang van bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde i.s.m. de vzw ConnFinity aan VIVES Zuid

De lockdown in het voorjaar van 2020, en in mindere mate de semi-lockdown in het najaar, leidden tot heel wat problemen in de woonzorgcentra. De media stonden bol van artikels over de chaos, de schrijnende situaties, de woonzorgcentra als vergeten front, …

Deze workshop gaat niet in op de gevolgen van praktische problemen, zoals personeelstekorten en gebrek aan voldoende materiaal, maar staat stil bij het menselijk leed als gevolg van een gebrek aan inspraak. Door het onvoorbereid zijn, de paniek en allerlei andere omstandigheden kregen ouderen geen stem en werden hun noden en die van hun familie niet gehoord of genegeerd.

We geven voorbeelden van wat een bemiddelingsgerichte benadering had kunnen betekenen, zowel voor patiënten en hun familie als voor zorgverleners, en leggen uit wat er bijzonder is aan bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde..

 • Werkwijze:
  - Korte bevraging van de deelnemers
  - Toelichting bemiddelingsgericht werken en bemiddeling (ppt)
  - Bespreking van een concrete casus, waar het geleerde wordt op toegepast (rollenspel)
 • Doel:
  - Inzicht krijgen in wat zich heeft voorgedaan en o.m. het belang inzien van het luisteren naar belangen en behoeften van alle betrokkenen
  - Ervaren welke rol bemiddeling kan spelen
  - Weten hoe er met eventuele toekomstige conflicten in deze context kan worden omgegaan

Doelgroep

Familiaal bemiddelaars die zich willen specialiseren in deze materie en zorgverleners die willen kennismaken met het gedachtegoed van bemiddeling.

Datum

Donderdag 22 april 2021 van 13u30 tot 16u30

Locatie

Deze workshop gaat door in VIVES campus Kortrijk (studiegebied sociaal-agogisch werk). Mocht blijken dat de COVID-context dit niet toelaat, wordt een online alternatief aangeboden.

Certificering

Attest van deelname

Docenten

Mevr. Inge De Boeck (Connfinity)

Kostprijs

95 euro

Inschrijven

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 16/04/2021. Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Nog vragen?

Indien u nog vragen hebt over deze vorming, kan u deze richten aan Pieter Jan Moortgat ([email protected]).

Deel dit via
€ 95
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Pieter Jan Moortgatmail mij