• levenseinde.png

Bemiddeling in de zorg - Deel 1: Workshop rond euthanasie (online vorming)

Bemiddeling in de zorg - Deel 1: Workshop rond euthanasie (online vorming) i.s.m. de vzw ConnFinity aan VIVES Zuid

Wat is euthanasie? Wat is het niet? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om tot euthanasie over te gaan? Hoe gebeurt een euthanasie? Wat is de impact op het rouwproces?
Bij een euthanasie zijn verschillende mensen betrokken: er is de persoon die wil sterven, zijn gezin, familie, vrienden, collega’s, buren, maar ook zorgverleners, de huisarts, de arts die de euthanasie gaat uitvoeren, eventueel een pastoor of moreel consulent … Bij al deze mensen leven er bepaalde gedachten, standpunten en gevoelens rond de gevraagde euthanasie. Dat leidt tot heel diverse en soms conflictueuze behoeften.

Het euthanasieproces dat in 2020 uitgebreid in de media kwam, toont aan hoe belangrijk het is dat mensen hierover tijdig met elkaar in dialoog kunnen gaan.

We kijken met verschillende brillen naar deze complexe aangelegenheid om beter te begrijpen wat mensen drijft, zoals bijvoorbeeld vanuit de hechtingstheorieën, de verschillende sterfstijlen en de contextuele benadering. Daaruit putten we verschillende tips om mensen beter te kunnen begeleiden bij een dialoog over hun behoeften en bij conflicten.

Deze vorming komt in aanmerking voor 3 uur permanente vorming.

 • Werkwijze:
  - Theoretische uiteenzetting
  - Uitwisseling in groep of per twee
  - Rollenspel, om het geleerde in te oefenen aan de hand van een concrete casus
 • Doel:
  - Kennis van de definitie van euthanasie en het wettelijk kader
  - Oog leren hebben voor de verschillende belangen en behoeften van alle betrokkenen
  - Leren ruimte geven aan die diverse en soms conflicterende behoeften
  - Leren mensen begeleiden om hierover in dialoog te gaan

Doelgroep

Bemiddelaars, zorgverleners, andere geïnteresseerden

Datum

 • Donderdag 25 maart 2021 van 13u30 tot 16u30
 • Online
 • Enkele dagen voor de vorming krijgt elke deelnemer een link toegestuurd waarmee hij of zij kan deelnemen aan deze vorming.

Certificering

Attest van deelname

Docenten

Mevr. Anja Glabeke

Kostprijs

95 euro

Inschrijven

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 19/03/2021. Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Nog vragen?

Indien u nog vragen hebt over deze vorming, kan u deze richten aan Pieter Jan Moortgat ([email protected]).

Deel dit via

Donderdag 25 maart 2021 - van 13u30 tot 16u30.

€ 95
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Pieter Jan Moortgatmail mij