• Socio-cultureel Mime
  • Socio-cultureel Unhappy
  • Socio-cultureel Jongens

Graduaat sociaal-cultureel werk

Graduaat in het sociaal-cultureel werk (HBO5) aan VIVES

Leg je graag contacten met mensen? Hou je ervan je te engageren in verenigingen, sociale bewegingen en culturele instellingen? Organiseer je graag activiteiten voor en met anderen? Wil je graag met professionals en vrijwilligers, mensen samen brengen om op te komen voor een bepaald doel?

Geef je graag vorming en wil je educatieve programma’s ontwikkelen? Wil je mee aan een buurt en een samenleving bouwen waar het goed (samen)leven is voor iedereen? Dan is de graduaatsopleiding sociaal-cultureel werk misschien op jouw lijf geschreven! Via een combinatie van contactonderwijs en praktijkervaring leert deze opleiding je om mensen te activeren en te stimuleren om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Voor wie?

We richten ons met de graduaatsopleiding sociaal-cultureel werk tot twee doelgroepen, met name de volwassenen en de jongeren.

Volwassenen

… die verder willen studeren en een diploma hoger onderwijs willen behalen binnen de combinatie van leren, werken en gezinssituatie
… die zich willen heroriënteren in hun beroepsleven
… die in de sociale sector werken als sociaal-cultureel werker en hun professionaliteit willen zien groeien.

Jongeren

… die na het secundair onderwijs een diploma hoger onderwijs willen behalen in een omgeving waarin de theorie onmiddellijk kan omgezet worden in de praktijk
… die vraag hebben naar een individueel studieprogramma, afgestemd op de eigen studiemogelijkheden
… die studeren willen combineren met werken.

Over de studieroute

Deze opleiding duurt in het voltijdse modeltraject 4 semesters. Als student in het voltijds traject kom je 2 à 2,5 lesdagen naar school en spendeer je 1,5 à 2 dagen aan je praktijk. Studenten die een voltijds programma opnemen, moeten met andere woorden rekenen op een tijdsinvestering van 4 à 5 dagen in de week. Indien er vragen of bezorgheden zijn over je programma, kan je altijd terecht bij je trajectbegeleider.

Gezien de opleiding modulair is opgeboud voorzien we, naast het voltijdse modeltraject, de mogelijkheid om een traject op maat op te stellen. Een individueel programma, dat beantwoordt aan jouw ritme van leerstof verwerken, de mogelijkheden van jouw werksituatie en persoonlijk leven, interesses, leerwensen en leerbehoeften, wordt met ondersteuning van een trajectbegeleider samengesteld.

Locatie en lesdagen

De modules vinden - tenzij anders vermeld - plaats op onze vaste locatie: de nieuwbouw van het studiegebied gezondheidszorg van VIVES Kortrijk.  In dit gebouw hebben we vier didactisch goed ingerichte lokalen, een receptie en bureelruimtes voor de medewerkers.  Modules die gebruik maken van digitaal leren gaan door in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES Kortrijk.

De lessen worden gepland op 1 tot 2 lesdagen per week (steeds op dins- en/of donderdag), Daarnaast zijn er nog een aantal halve lesdagen per jaar op woensdag in het kader van de praktijk en/of de eindpaper. De lesdagen gaan door van 9u tot 17u.  Tussen 12u30 en 13u30 is er middagpauze voorzien, en zowel in de voor- als namiddag heb je nog recht op een kwartiertje pauze.  Bij de inschrijving krijg je een individueel programma waarop je alle data van de door jou te volgen lessen kan terugvinden.

Opleidingsprogramma

De opleiding voorziet in een brede basis zodat je als professioneel Sociaal-cultureel werker stevig in jouw schoenen staat op de werkvloer.  We zorgen voor een evenwicht tussen theoretische modules enerzijds en methodiek- en vaardigheidsmodules anderzijds.  Hierdoor kunnen we onze studenten een sterke basiskennis en basisvaardigheden meegeven die noodzakelijk zijn voor het handelen in de praktijk van het welzijnswerk. De modules in de graduaatsopleiding sociaal-cultureel werk kunnen ingedeeld worden in drie grote clusters:

  • Basis sociaal werk: menselijk gedrag en sociale omgeving, organisatiebeleid, methodische vorming
  • Sociaal-cultureel werk: oriëntatie op beroep en werkveld van het sociaal cultureel werk, recht en beleid in het sociaal-cultureel werk, methodische professionalisering in het sociaal-cultureel werk
  • Praktijk: de eigenlijke stagemodules en de supervisiemodules (oriëntatie, reflecteren, als SCW’er aan de slag, 360° zicht op knelpunten)

Het document hieronder geeft je een overzicht en een korte inhoud van de modules die georganiseerd worden:

Onderwijskundige aanpak

De opleiding kent een afgewogen combinatie tussen 'kennisverruiming', ‘praktijk’, 'praktijkbespreking' en 'vaardigheidsontwikkeling'.  De theorie geldt als een stevige en noodzakelijke onderbouw om referentiekaders aan te bieden waarbinnen het eigen hulpverlenend handelen kan geëvalueerd maar ook geïnspireerd worden. Als student krijg je de kans om geleidelijk aan de geziene theorie en methodiek integraal te vertalen naar het handelen op stage.

Je krijgt les in kleine groepen en de lessen zijn interactief opgebouwd. Via praktijkoefeningen, supervisies, taken en opdrachten stimuleren we je om de integratie tussen theorie en praktijk te maken. Hoe kan je ervaringen vanuit het werkveld verklaren vanuit theoretische invalshoek en hoe kan je met de theorie concreet aan de slag gaan in de praktijk? Bovendien willen we ervoor zorgen dat iedere student zijn talenten kan tonen door een mix van werk- en evaluatievormen.

Praktijk

De praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Samen met de supervisiedocent ga je op zoek naar een geschikte praktijkplaats binnen de welzijnssector. Het werkplekleren kan zowel op vrijwillige basis (=stage) of binnen een betaalde job gebeuren. Je presteert gemiddeld 1,5 à 2 dagen praktijk bij het opnemen van een supervisiemodule. Op je werkplek krijg je een mentor, vanuit de opleiding zal de supervisiedocent jouw vooruitgang opvolgen. Daarnaast ga je met de ervaring die je in de praktijk opdoet, ook in de lessen aan de slag door middel van het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. In de supervisiemodules (oriëntatie, reflectie, als sociaal-cultureel werker aan de slag en 360° zicht op een knelpunt) zullen we je vragen om via gerichte opdrachten en reflectie de theorie en de praktijk tot een geheel te integreren.

Infodagen en inschrijven

Wil je starten met de opleiding, meld je dan zo snel mogelijk aan op de aanmeldingslijst (zie onder 'Hoe kan ik me inschrijven voor de opleiding?'). Na aanmelding word je automatisch uitgenodigd op het volgende info- en inschrijvingsmoment. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Ook op de infomomenten van VIVES kun je informatie krijgen over de graduaatsopleidingen binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk. Je kunt op de infomomenten een lokaal specifiek ingericht voor de graduaatsopleiding terugvinden. De teamleden staan er je graag te woord. 

Aan het werk
Troeven
Toelatingsvoorwaarden
Vrijstellingen
Hoe kan ik me voor deze opleiding inschrijven?
Deel dit via
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Mieke Brenningmail mij
Ontvang de brochure