• maatschappelijk werk.jpg

Graduaat maatschappelijk werk

Graduaat in het maatschappelijk werk (HBO5) aan VIVES

Wil je graag in de welzijnssector werken om mensen met uiteenlopende noden te helpen? Wil je een luisterend oor bieden en mee zoeken naar oplossingen? Wil je in een team overleggen over de begeleiding die je cliënten en hun omgeving kunt bieden?

Ben je geëngageerd om met en voor hen te bemiddelen zodat ze krijgen waar ze recht op hebben? Oriënteer je hen hiervoor graag doorheen een kluwen van wetgeving en hulpverleningsinstanties? Wil je een stevige theoretische achtergrond met betrekking tot het maatschappelijk werk, maar wil je ook voldoende tijd kunnen doorbrengen op de werkvloer? Dan is de graduaatsopleiding maatschappelijk werk misschien iets voor jou!

Voor wie?

We richten ons met de graduaatsopleiding maatschappelijk werk tot twee doelgroepen, met name de volwassenen en de jongeren.

Volwassenen

… die verder willen studeren en een diploma hoger onderwijs willen behalen binnen de combinatie van leren, werken en gezinssituatie
… die zich willen heroriënteren in hun beroepsleven
… die in de sociale sector werken en hun professionaliteit willen zien groeien.

Jongeren

… die na het secundair onderwijs een diploma hoger onderwijs willen behalen in een omgeving waarin de theorie onmiddellijk kan omgezet worden in de praktijk
… die vraag hebben naar een individueel studieprogramma, afgestemd op de eigen studiemogelijkheden
… die studeren willen combineren met werken.

Over de studieroute

Je kan de opleiding volgen via een voltijds modeltraject van vier semesters. Als student in het voltijds traject kom je op twee vaste lesdagen per week naar school en spendeer je gemiddeld 2 tot 3 dagen aan je praktijk. Er is een vrije lesdag voorzien waarop je de tijd krijgt om de leerinhouden thuis te verwerken en te investeren in opdrachten. Combineer je studie met een gezin, werk of zorg, dan kunnen we voor jou een individueel programma samenstellen dat beantwoordt aan jouw wensen. Je krijgt de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een langere periode. De trajectbegeleider helpt jou bij het opmaken van jouw studieprogramma.

Locatie en lesdagen

De modules vinden - tenzij anders vermeld - plaats op onze vaste locatie: het gebouw van het studiegebied gezondheidszorg (tweede verdieping) op campus VIVES Kortrijk, Doorniksesteenweg 145. In dit gebouw hebben we didactisch goed ingerichte lokalen, een onthaal/secretariaat en bureelruimtes.  Modules die gebruik maken van digitaal leren gaan door in het gebouw van het studiegebied sociaal-agogisch werk, eveneens op de campus VIVES Kortrijk.

De lessen worden gepland op 2 vaste lesdagen per week.  Bij de inschrijving krijg je een individueel programma waarop je alle data van de door jou te volgen lessen kan terugvinden.

Opleidingsprogramma

De opleiding voorziet in een brede basis zodat je als professioneel maatschappelijk werker stevig in je schoenen staat op de werkvloer. We zorgen voor een evenwicht tussen werkplekleren en contactonderwijs waarbij de nadruk ligt op het toepassen van kaders, methodieken en het trainen van vaardigheden. Hierdoor geven we jou een stevige basis aan praktijkervaring, kennis en vaardigheden mee die noodzakelijk zijn voor het handelen in de praktijk van het welzijnswerk.

De opleiding is een praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat we van bij de start van de opleiding vertrekken vanuit beroepssituaties. In het eerste semester zijn dit eenvoudige beroepssituaties om te eindigen in het laatste semester met complexere situaties. Deze beroepssituaties worden vertaald in tien authentieke casussen waaraan de leerinhouden worden opgehangen. Je volgt dus geen aparte ‘vakken’, maar leert geïntegreerd kijken naar een beroepssituatie. Een casus is gespreid over een periode van acht weken en vormt een afgebakend geheel.

Onderstaand kan je het overzicht van het opleidingsprogramma vinden:

Onderwijskundige aanpak

De opleiding is sterk praktijk- en beroepsgericht waarbij een geïntegreerde competentieontwikkeling centraal staat (kennis, vaardigheden en attitudes). Deze mix vertalen we voor jou rechtstreeks in een flinke dosis werkplekleren en hapklare casussen zodat je als student meteen een allround kijk op situaties leert ontwikkelen. Ook de evaluatie gebeurt op een geïntegreerde manier. Via praktijkoefeningen, supervisies, taken en opdrachten stimuleren we je om meteen ook het verband met het dagelijkse leven en de praktijkervaring te leggen. Je krijgt les in kleine groepen en de lessen zijn interactief opgebouwd. Bij jouw trajectbegeleider kan je steeds terecht voor vragen en persoonlijke begeleiding. Lesgevers zijn erop gericht om je maximaal te coachen en te stimuleren.

Praktijk

De praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding. In het modeltraject start je in het eerste semester met verschillende kennismakende praktijkervaringen waar je al meteen in contact komt met de doelgroep, het werkveld en de functie van een maatschappelijk werker. Deze ervaringen vormen het vertrekpunt om samen meteen begeleider op zoek te gaan naar jouw werkplek binnen de welzijnssector voor de volgende drie semesters. In het tweede semester besteed je gemiddeld twee dagen per week aan werkplekleren, in het derde en vierde semester drie dagen per week. Het verband tussenwerkplekleren en het contactonderwijs wordt zichtbaar in voorbeelden, supervisiegesprekken en opdrachten. Het werkplekleren kan zowel op vrijwillige basis als binnen een betaalde job gebeuren.

Infodagen en inschrijven

Wil je starten met de opleiding, meld je dan zo snel mogelijk aan op de aanmeldingslijst (zie onder 'Hoe kan ik me inschrijven voor de opleiding?'). Na aanmelding word je automatisch uitgenodigd op het volgende info- en inschrijvingsmoment. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Op de infomomenten van VIVES heb je de mogelijkheid om onmiddellijk in te schrijven (neem hiervoor zeker jouw identiteitskaart, eventuele attesten en hoogst behaalde diploma mee). Je kunt op de infomomenten een lokaal specifiek ingericht voor de graduaatsopleiding terugvinden. De teamleden staan er je graag te woord. 

Aan het werk
Klemtonen van de opleiding
Toelatingsvoorwaarden
Vrijstellingen
Hoe kan ik me voor deze opleiding inschrijven
Deel dit via
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Mieke Brenningmail mij
Ontvang de brochure