• Onderwijs
  • wiskunde.png
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak wiskunde

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak wiskunde aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Goochel je met getallen? Ben je gebeten door onder meer bewijzen, axioma’s, vergelijkingen en meetkunde? Dan is leraar wiskunde worden iets voor jou.

Diep nadenken over wiskunde

De leerstof die je later zult onderwijzen grondig beheersen, vormt de leidraad van de hele theoretische opleiding. Zowat het hele leerstofpakket van de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs komt aan bod. Uiteraard verrijken we die leerstof met extra leerstof. Zo krijg je de kans dieper over de axioma's, definities en stellingen na te denken. De vaak netelige vragen die de leerlingen je later zullen stellen, bewijzen dat dat niet overbodig is. Bovendien worden de leerplannen geregeld vernieuwd, waarbij soms 'nieuwe' onderwerpen worden ingevoerd. Ook dat vraagt een meer dan elementaire kennis van de leerstof van het secundair onderwijs.

Veel is relatief

Het is goed dat je via je studie geconfronteerd wordt met het relatieve karakter van vele dingen. In de lessen wiskunde van onze opleiding krijg je daartoe voldoende kansen. Auteurs van leerboeken bouwen een theorie niet altijd op een zelfde manier op. Formuleringen van axioma's, definities en stellingen kunnen grondig verschillen. Ook afspraken omtrent notaties en benamingen hangen dikwijls af van het leerboek. Aan het einde van de opleiding moet je voldoende wiskundige persoonlijkheid verworven hebben om hiermee correct om te gaan.

Educatieve Bachelor Wiskunde.jpg

Stapsgewijs wiskundig inzicht opbouwen

Vanaf het eerste opleidingsjaar is er aandacht voor de wiskundedidactiek. Die is erop gericht te boeien, te laten nadenken, overleg mogelijk te maken, problemen op te lossen en stapsgewijs een wiskundig denkkader en inzicht te helpen opbouwen.  De deelaspecten en deelactiviteiten van het lesgeven worden onderscheiden, toegelicht en ingeoefend.

  • Wat hebben de leerlingen geleerd in het basisonderwijs?
  • Hoe noteer ik op een efficiënte manier een bewijs in meetkunde?
  • Welke spellen kan ik gebruiken in een wiskundeles?
  • Welke leerstof moet ik geven in het beroepsonderwijs? Op welke manier gebeurt dat daar?

Antwoorden op deze en vele andere vragen krijg je in de loop van de opleiding. Je leert niet alleen bordschema's maken, maar ook de digitale didactiek komt aan bod. Zo ben je goed voorbereid op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de wiskundeles.

Met welke onderwijsvakken kan ik wiskunde combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik wiskunde combineren?
Deel dit via

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Ik wilstuderen op

CampusAfstand
Heb je vragen?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Brugge
Ik help je graag verder!Amélie Fauquantmail mij
VIVES campus Torhout
Ik help je graag verder!Evelien Geurtsmail mij
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Marleen Lefebremail mij
Ontvang de brochure