• kaarsen.png
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak rooms-katholieke godsdienst

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak rooms-katholieke godsdienst aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Geloof jij dat ook jongeren een voedingsbodem kunnen vinden in de ethische, religieuze en christelijke beleving van het bestaan? Durf jij een discussie aan te gaan waarvan de uitkomst nooit helemaal te voorspellen is? Dan is godsdienst geven iets voor jou!

Grote thema’s

Leven en dood, lijden en liefde, vrijheid en verbondenheid, kwaad en vergeving, innerlijkheid en vieren, dat zijn de grote thema’s die je zowel religieus, bijbels, ethisch, spiritueel als ritueel onderzoekt. Deze vakinhouden houden verband met de levensterreinen uit het raamplan rooms-katholieke godsdienst.

Diverse religieuze context

Het vak katholieke godsdienst heeft vandaag als doel leerlingen levensbeschouwelijk wijs te maken. De tijd dat op alle levensvragen een duidelijk en bepaald antwoord bestond, is voorbij. De religieuze context vandaag is divers.

Omgaan met levensvragen

De godsdienstleerkracht is iemand die jongeren begeleidt in de omgang met die levensvragen en de diversiteit aan antwoorden. Hij is niet degene die hen de juiste antwoorden voorschotelt. Als godsdienstleraar geloof je dat het christelijke verhaal interessante en verrijkende perspectieven biedt. Dat probeer je aan de leerlingen duidelijk te maken. Je laat hen ook op een kritische manier kennismaken met andere levensvisies, denkbeelden, verhalen en rituelen. Je streeft ernaar om openheid te creëren voor de diversiteit in het aanbod van levensbeschouwingen. Daarbij ligt de klemtoon niet louter op het overdragen van kennis.

Verhalen als inspiratie

Het accent ligt op verhalen als inspiratie voor levensvragen, kritisch nadenken over alle mogelijke antwoorden, de impact van actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen, ethische principes doorgronden en hanteren …

15 godsdienstleraren aan het woord

Lesgeven in dialoog

In vakdidactiek leer je

  • hoe je in je lessen de terreindoelen uit het leerplan en de interlevensbeschouwelijke competenties kan realiseren en evalueren.
  • hoe je in dialoog gaat met je leerlingen om zo samen tot interpretatie te komen.
  • hoe je dit vanuit diverse invalshoeken en methodieken kan doen.

Zo kun je na je studies authentiek, gedreven en gefundeerd het levensbeschouwelijke gesprek aangaan met jongeren.

Met welke onderwijsvakken kan ik katholieke godsdienst combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik katholieke godsdienst combineren?
Deel dit via

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Ik wilstuderen op

CampusAfstand
Heb je vragen?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Brugge
Ik help je graag verder!Amélie Fauquantmail mij
VIVES campus Torhout
Ik help je graag verder!Evelien Geurtsmail mij
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Marleen Lefebremail mij
Ontvang de brochure
Ontdek je vakken