• office.jpg
  • btw.jpg

Onderwijsvak handel-burotica

Bachelor secundair onderwijs, onderwijsvak handel-burotica aan VIVES Zuid

Een grondige vakinhoudelijke kennis en degelijke didactische vaardigheden vormen de twee pijlers. Je kan je leerlingen enthousiast maken voor de boeiende wereld van kopen en verkopen, administratie en ICT.

Naast deze basiskennis krijg je nog een waaier aan speciale topics aangeboden die van jou een veelzijdige en praktijkgerichte bachelor maken. Binnen de component ‘didactiek’ leer je de knepen van het lerarenberoep. Waarom heb je aan de ene leerkracht betere herinneringen dan aan de andere? Waarom kan de ene leerkracht meer boeien en de andere niet? Een boeiende leerkracht van jou maken… dat is onze uitdaging!

Kiezen voor de lerarenopleiding handel-burotica is kiezen voor een ruim pakket economische vakken in combinatie met een brede vorming op het gebied van ICT en informatica. Voorkennis van de leerinhouden handel, burotica en informatica biedt een zeker comfort bij de studie, maar is absoluut geen “must”. Een levendige interesse en een gemotiveerde inzet doen al veel. De specifieke onderwijsvakken worden samengebundeld in de clusters handel en burotica.

Handel

Vakken zoals economie, recht, marketing e.a. die vooral willen inspelen op de leerplannen van het TSO/BSO. In dit rijk assortiment aan vakken ligt dan ook het grote verschil met de opleiding economie. In die laatste opleiding worden de studenten vooral vakinhoudelijk gevormd naar de leerinhouden van het ASO.

Burotica

In de cluster burotica oefen je grondig met de mogelijkheden van tekstverwerkings- en lay-out-pakketten. Je bewerkt allerhande documenten en presentaties zoals dat in de onderwijs- en bedrijfswereld gangbaar is. Vaardigheden om zelfstandig nieuwe software onder de knie te krijgen worden eveneens aangeleerd.

Met welke onderwijsvakken kan ik handel-burotica combineren?
Deel dit via
A

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.