• leraar.jpg

Micro degree diversiteit en innovatie

Getuigschrift micro degree de expert-leraar

De onderwijswereld staat nooit stil en de klaspraktijk is voortdurend in verandering. Zo is de leerlingengroep diverser en stelt de maatschappij steeds hogere verwachtingen aan scholen. Anders dan vroeger wordt er een ruimere expertise van leerkrachten en het lerarenteam verwacht. Leraren staan in rechtstreeks contact met de leerlingen waardoor ze worden beschouwd als kernactoren in het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs. Ook de nood om samen te werken is groot. Als leraar kan je echter niet expert zijn in zowel differentiatie, zorg, ICT, evaluatie als kwaliteitszorg. Bijgevolg hebben scholen nood aan leraren met competenties in relevante onderwijsthema’s die zowel binnen de eigen klas, als binnen het lerarenteam en de brede schoolwerking kunnen worden ingezet. Deze micro degree biedt een kortdurende opleiding aan voor alle leraren die tewerkgesteld zijn in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en die zich willen verdiepen in één of meerdere relevante onderwijsthema’s.  

Leraren en lerarenteams dienen zich voortdurend verder te professionaliseren om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de maatschappij. Daarnaast worden sommige leraren (gedeeltelijk) vrijgesteld van hun klaspraktijk om verantwoordelijkheden op te nemen die de eigen klaspraktijk overstijgen en die om nieuwe kennis en vaardigheden vragen, bijvoorbeeld het coördineren van de zorgwerking en het zorgbeleid op school, het ondersteunen en begeleiden van startende leraren en het implementeren van specifieke onderwijsinnovaties. Deze kortdurende opleiding vormt een introductie in specifieke onderwijsthema’s en bijgevolg een eerste stap in het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden relevant voor deze klasoverstijgende functies.

Voordelen:

  • Verwerven van diepgaande expertise over één of meerdere onderwijsthema’s
  • Bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs op school
  • Loopbaanperspectief voor leraren
Deel dit via

Dit is een specialisatie binnen een professionele bacheloropleiding. Na een gemeenschappelijk gedeelte voor elke student, kies je in het tweede of derde jaar voor een specifieke uitdieping van een aspect van je opleiding.