• Lager Notities
  • Lager In de klas
  • Lager Werkruimte

Educatieve bachelor in het lager onderwijs via werkplekleren

Educatieve bachelor in het lager onderwijs via werkplekleren aan VIVES Zuid

Bij werkplekleren - uniek in Vlaanderen - sta je met beide benen in de praktijk. Twee dagen per week ben je op een basisschool aanwezig. Je komt terecht in een klas waar je geleidelijk de taak van een leerkracht overneemt. Naast 'kijken' wordt verwacht dat je 'meehelpt' en uiteindelijk ook zelf 'doet'. Zo leer je geleidelijk de knepen van het vak.

Binnen werkplekleren neem je je leerproces in eigen handen. De basisschool biedt immers heel wat leerkansen. Het is aan jou om ze te grijpen en te benutten. Dit vraagt heel wat initiatief en voorbereiding. We voorzien hiervoor de nodige tijd. Eén dag per week is voorzien voor zelfstudie: opdrachten maken, oefenmomenten voorbereiden en cursussen bijwerken.

Alle werkplekscholen bevinden zich in de provincie West- en Oost-Vlaanderen.

Verplichte instaptoets

Studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding in heel Vlaanderen (in dag-, avond- en afstandsonderwijs) moeten deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. Meer informatie hierover lees je op onze instaptoetspagina.

Waar kan ik met dit diploma aan de slag?
Welke vakken staan op het programma?
Wat leer ik in deze opleiding?
Hoelang doe ik over de opleiding?
Hoe organiseert VIVES deze opleiding?
Ga ik tijdens deze opleiding op stage?
Kan ik tijdens deze opleiding ook naar het buitenland?
Welk studiemateriaal heb ik nodig?
Wat kan ik na deze opleiding nog verder studeren?
Kan ik deze opleiding ook studeren als werkzoekende?
Kan ik deze opleiding combineren met een baan?
Deel dit via
Knelpuntberoep

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.