• pcklashwb.png

Duurzame taalondersteuning voor ex-okanleerlingen in het secundair onderwijs

Vormingstraject: Duurzame taalondersteuning voor ex-okanleerlingen in het secundair onderwijs

Het vormingstraject wil leerkrachten ondersteunen om in hun lessen optimaal af te stemmen op de diversiteit aan leerlingen in de klas en bij uitbreiding in de hele school. In het vormingstraject wordt nagegaan hoe we deze leerlingen meer in onze lessen kunnen betrekken en daardoor de taalbarrière kleiner kunnen maken.

We geven een korte duiding over de noden van ex-okanleerlingen en hun leerkrachten. Daarna gaan we concreet aan de slag met een didactische tool die speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld werd.

DIt traject kon tot stand komen met subsidies vanuit Flankerend Onderwijsbeleid, Provincie West-Vlaanderen en kan daardoor gratis aangeboden worden.

Doelgroep

We richten ons specifiek op de leerkrachten van zaakvakken met ex-okanleerlingen in de klas. Per school kunnen drie deelnemers inschrijven: iemand van het beleid en twee (zaak)vakleerkrachten. Het is nl. de bedoeling om de aanpak duurzaam te implementeren in het taalbeleid. Inschrijven kan tot 8 oktober 2020. 

 

Lesmomenten

De navorming bestaat uit een reeks van vijf sessies op woensdagnamiddag, telkens van 14u tot 17u.

Er zijn er twee in het eerste en tweede trimester, één in het derde. We sluiten af met een studiedag voor een ruimer publiek.

We organiseren 2 reeksen voor telkens max. 9 secundaire scholen. Wanneer er meer dan 9 inschrijvingen zijn per traject, zal er op basis van de gegeven argumentatie op het inschrijvingsformulier een selectie gebeuren. We brengen u daar dan voor 11 oktober 2020 via e-mail van op de hoogte.

Je kan kiezen voor welke reeks je inschrijft

Data reeks 1

 • Sessie 1: woensdag 14 oktober 2020
 • Sessie 2: woensdag 18 november 2020
 • Sessie 3: woensdag 3 februari  2021
 • Sessie 4: woensdag 10 maart 2021
 • Sessie 5: woensdag 5 mei 2021

Data reeks 2

 • Sessie 1: woensdag 21 oktober 2020
 • Sessie 2: woensdag 25 november 2020
 • Sessie 3: woensdag 10 februari  2021
 • Sessie 4: woensdag 17 maart 2021
 • Sessie 5: woensdag 12 mei 2021

Locatie

Sint-Vincentiusinstituut (SIVI) in Torhout, lokaal 224 (toegang via Spinneschoolstraat)

Partners in het project

 • Provincie West-Vlaanderen, Flankerend Onderwijsbeleid
 • Agentschap integratie en inburgering, regio West-Vlaanderen
 • Het Wereldhuis West-Vlaanderen
 • De pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijsnetten
west-vlaanderen.png

Docenten

Beiden zijn docent en onderzoeker aan de lerarenopleiding bachelor Secundair Onderwijs

VIVES Campus Torhout
Sint-Jozefstraat 1
B-8820 Torhout
Tel: +32 50 23 10 30

[email protected]

Extra info?

Heeft u interesse of hebt u vragen omtrent het traject, dan kunt u e-mailen naar [email protected] en [email protected]

We hopen u op onze navorming te mogen ontmoeten.

Deel dit via
Max. 9 inschrijven per traject
Deelname is gratis
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Liesbeth Ghesquière+32 474 26 84 55
mail mij