• schoolontwikkeling.png

Banaba in het onderwijs: schoolontwikkeling

Banaba in het onderwijs: schoolontwikkeling aan VIVES Zuid

Scholen krijgen vandaag een grote autonomie om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Dit betekent dat ze zelf keuzes kunnen en moeten maken. Directies en schoolteams staan zelf in voor de manier waarop ze hun onderwijs realiseren en optimaliseren. Scholen moeten op honderden vragen een antwoord bieden…

Hoe stemmen we ons onderwijs af op een wereld in verandering? Hoe houden we rekening met een nieuwe visie op onderwijskwaliteit? Hoe spelen we in op de competenties van de 21ste eeuw? Hoe implementeren we nieuwe vormen van onderwijs? Hoe integreren we principes van het M-decreet? Hoe versterken we het onderwijs in vreemde talen? Hoe komen we tot breed evalueren? Hoe verhogen we de leerresultaten van onze leerlingen?

Tal van veranderingen kenmerken de onderwijsrealiteit. Voor de school een hele verantwoordelijkheid! De nood aan een schoolontwikkelaar die vernieuwingen en verbeteringen stimuleert en begeleidt, wordt scherper. Een bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling kan, in dialoog met collega’s, bouwen aan een betere school voor leerlingen, ouders en leraren. Hij beschikt over de nodige competenties om een onderwijsinnovatie op school in te voeren. De bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling biedt een opleiding aan leraren en andere onderwijsbetrokkenen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die deze taak willen opnemen.

De opleiding richt zich speciaal tot mensen die geïnteresseerd zijn in schoolontwikkelingsprocessen en die deskundig willen worden in het begeleiden en het realiseren van pedagogische en didactische vernieuwingen.

Toelatingsvoorwaarden
Kan ik deze opleiding combineren met een baan?
Welk studiemateriaal heb ik nodig?
Deel dit via