• team02.png

Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling

Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling aan VIVES Zuid

Scholen krijgen vandaag een grote autonomie om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Dit betekent dat ze zelf keuzes kunnen en moeten maken. Directies en schoolteams staan zelf in voor de manier waarop ze hun onderwijs realiseren en optimaliseren.

Welke handleiding kiezen we voor wiskunde? Hoe stellen we een leerlijn meetkunde op? Hoe geven we vorm aan initiatie vreemde talen? Hoe werken we een hoogbegaafdenbeleid uit? Hoe pakken we een haalbare curriculumdifferentiatie aan. Wat met evaluatie en rapportering? Wat leveren onze inspanningen op? Duizenden vragen kenmerken de realiteit van het huidige onderwijs. Een hele verantwoordelijkheid!

De nood aan een interne pedagogische begeleider, een schoolontwikkelaar die vernieuwingen en verbeteringen mee in goede banen leidt, wordt scherper. Een schoolontwikkelaar kan, in dialoog met collega’s, bouwen aan een betere school voor leerlingen, ouders en leraren. De banaba schoolontwikkeling biedt een opleiding aan voor leraren en andere onderwijsbetrokkenen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die deze taak willen opnemen.

De opleiding richt zich speciaal tot mensen die geïnteresseerd zijn in schoolontwikkelingsprocessen en die deskundig willen worden in het begeleiden en het realiseren van pedagogisch didactische vernieuwingen. Het verruimen en verdiepen van de competenties als leraar gebeurt op basis van visie, meesterschap en leiderschap.

Toelatingsvoorwaarden
Deel dit via
VS

Bezit je al een bachelordiploma binnen dit studiegebied, dan kun je in één jaar deze bachelor extra behalen.