• spellen17.jpeg

Oefenen van sociale en emotionele vaardigheden met spel met focus op lagereschoolkinderen

Oefenen van sociale en emotionele vaardigheden met spel (lagere school) aan VIVES Noord

Overleggen, eerlijk spelen, samenwerken, luisteren naar elkaar, opkomen voor jezelf, omgaan met winnen/verliezen... zijn allemaal vaardigheden die wij van kinderen / jongeren verwachten... Maar wat als je merkt dat deze nog niet zo goed ontwikkeld zijn??

Met behulp van spellen kunnen heel wat sociale en emotionele vaardigheden geoefend worden. Hierbij is het uiterst belangrijk om na te gaan wat de kinderen/jongeren reeds kunnen en wat nog geoefend moet worden. Tijdens individuele begeleiding bij kinderen worden spellen heel regelmatig gebruikt als beloning voor de goede inzet of als afsluiter van een sessie. Spellen zijn echter ook heel bruikbaar om sociale en emotionele vaardigheden te oefenen/te trainen. Hierbij denken we aan: overleggen, eerlijk spelen, samenwerken, luisteren, opkomen voor jezelf… maar ook taal geven aan gevoelens, leren omgaan met (faal)angst... Daarnaast kunnen spellen een middel zijn om op een ontspannen manier ruimte te bieden om over bepaalde onderwerpen te spreken.

We stellen in deze vorming verschillende spellen voor die uiterst geschikt zijn om deze vaardigheden te trainen. We geven ook tal van tips over hoe je het best start, waarop je moet letten bij de keuze van spellen...

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs, buitengewoon lager onderwijs, ondersteuners, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, opvoeders, coaches, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen. Alle geïnteresseerden die werken met kinderen tussen 6 en 12 (of gelijkaardige mentale leeftijd)

Doelstellingen

  • Bekijken van spellen die een meerwaarde kunnen bieden bij het versterken van sociale en emotionele vaardigheden bij lagere schoolkinderen.

  • Kennismaken met tal van concrete toepassingsmogelijkheden van gezelschapsspellen.

  • Reflecteren over die mogelijkheden in de hulpverlening - zorgklas.

Methodiek

Voorstellen, uitproberen en bespreken van een selectie gezelschapsspellen.

VIVES SpellenLab is een onderdeel van Hogeschool VIVES en werkt rond de integratie van bord- en gezelschapsspellen in het werken met kinderen, jongeren of volwassenen. We beschikken hiervoor over een collectie van 21 000 verschillende bord- en gezelschapsspellen.

Deel dit via
Praktijkgerichte workshop

vrijdag 1 april 2022, van 09:30 tot 12:30

55 euro - syllabus en drankje inbegrepen
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Jef Suykerbuykmail mij