• energiethuis.jpg

Ventilatieverslaggever - EPB 2019 - Vrije opleiding

Ventilatieverslaggever aan VIVES Zuid

Voor alle bouwaanvragen vanaf 1/01/2016 van nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties van woningen en appartementen moet voor de ventilatie-installaties een ventilatieverslaggever worden aangesteld. Voor elke wooneenheid moet voor aanvang van de werken een ventilatievoorontwerp opgemaakt worden en wordt na uitvoering gemeten wat voorzien is voor toevoer, doorstroom en afvoer met de ventilatie-installatie.

De taak van de ventilatieverslaggever is het opmaken van het ventilatievoorontwerp en/of het op de werf vaststellen van de debieten van het ventilatiesysteem.

Wie het ventilatievoorontwerp opmaakt (architect, epb-verslaggever, groothandel of installateur) moet ervoor zorgen dat de voorgestelde installatie aan alle ventilatie-eisen voldoet en tegelijk ook praktisch uitvoerbaar is.

Wanneer u als installateur de installatie heeft geplaats, is het wenselijk dat u zelf na het inregelen ook de gemeten ventilatiedebieten kan rapporteren. Door een ministerieel besluit van eind 2015 moet in het kader van de EPB- regelgeving dit rapporteren gebeuren volgens de bepalingen die opgenomen zijn in een STS in verband met ventilatie.

Wat van u verwacht wordt en hoe u eraan kan beginnen wordt in deze opleiding op een praktische manier uitgelegd. Een deel theorie en een praktijktoepassing zorgen ervoor dat deze opleiding voor u de basis legt om nadien goed en voldoende voorbereid te kunnen deelnemen aan de proef tot het behalen van de nodige toelating voor het meten en rapporteren van de ventilatiedebieten. Na deze opleiding weet u ook voldoende om het ventilatievoorontwerp te kunnen opmaken en daarvoor de nodige toelating te halen.

Inhoud van de opleiding

 • Wat moet ik weten over EPB en STS met betrekking tot ventilatie
 • Controle van de vereiste minimale ventilatiedebieten
 • Wat is een ventilatievoorontwerp, wat komt daar allemaal bij kijken?
 • Hoe maak ik balans in de debieten van pulsie en extractie?
 • Pulsie van lucht met roosters of ventielen
 • Luchtdoorstroom met spleten of roosters in binnendeuren of binnenmuren
 • Extractie van lucht met ventielen
 • Waar plaats ik ventielen en hoe ben ik zeker dat de debieten kunnen gemeten worden ?
 • Waar plaats ik systeem C en systeem D voor ventilatie, hoeveel plaats is daarvoor nodig ?
 • Waar en hoever uit elkaar plaatsen toevoer en afvoer
 • Welke kanalen isoleren en hoeveel moet er geïsoleerd worden?
 • Zijn geluidsdempers nodig en waar en wat te gebruiken?
 • STS-kwaliteitskader BCCA en SKH
 • Welke meettoestellen en hoe aan de slag met het meten en inregelen van de debieten?
 • Hoe een meting inplannen en nadien de gemeten debieten rapporteren bij de kwaliteitskaders BCCA en SKH

Docent

De opleiding wordt gegeven door arch. Luc Dedeyne die vanaf het begin betrokken was bij de ontwikkeling van de STS-ventilatie en de EPB-regelgeving. Ondertussen is al veel praktijkervaring opgedaan bij het opmaken van de ventilatievoorontwerpen en het meten en inregelen van toevoer- en afvoerdebieten met aansluitend de rapportering naar BCCA en SKH.

Opleiding

U kan de opleiding volgen op twee avonden (18u30-22u)

 1. Alles wat u van het voorontwerp moet weten
 2. Praktijk van het meten en het inregelen van ventilatiedebieten
 3. Praktische toepassing van het rapporteren van voorontwerp, metingen van debieten, roosters en doorstroom

Data

Start op maandag 2/12 en 9/12/2019 - om 18u30 tot 22u.
Wordt ingericht vanaf 10 inschrijvingen.

Prijs

€ 205

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. 
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding.
Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Deel dit via

Start op maandag 2/12/19 om 18u30

€ 205
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Stefaan Carliermail mij