• epb.png

Opleiding EPB-verslaggever

Opleiding EPB-verslaggever aan VIVES Noord

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten op energetisch gebied en op vlak van binnenklimaat voldoen aan de EPB-eisen (Energie Prestatie en Binnenklimaat). De opmaak en aangifte van het dossier moet gebeuren door een erkend EPB-verslaggever.

Nieuwe en inactieve verslaggevers die vanaf 1 januari 2015 willen optreden als verslaggevers moeten, onder meer, een opleiding volgen aan een door het VEA erkende opleidingsinstelling. De opleiding bouw van VIVES is een erkende opleidingsinstelling.

Inhoud

De opleiding handelt over alle aspecten en deelaspecten van de EPB-regelgeving: bouwschil, verwarming, ventilatie, uw taak als EPB-verslaggever, ...

  • EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen: 12u
  • EPB-berekeningsmethodiek: 6u
  • Gebouwen: geometrische kenmerken, bouwtechnieken en bouwfasering: 12u
  • Netto-energiebehoefte van een gebouw: warmteverliezen en -winsten: 12u
  • Technische installaties: 20u
  • Hygiënische ventilatie: 6u
  • EPB-meetcodes, software en toepassingen, technische fiches en certificaten: 10u
  • Interpretatie van de resultaten en communicatie binnen een bouwteam: 6u
  • Geïntegreerde proef: 12u

Doelpubliek

Deze opleiding richt zich tot nieuwe en bestaande, inactieve verslaggevers die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door VEA.
De opleiding staat echter ook open voor wie vanuit professionele of privé-interesse meer inzicht wil krijgen in de EPB berekeningsmethodiek.

Na het volgen van de opleiding en slagen voor een geïntegreerde proef wordt een getuigschrift verschaft dat toegang geeft tot het examen. Voor dit examen dient afzonderlijk ingeschreven te worden.
Let wel, om erkend te worden als EPB-verslaggever moet men beschikken over één van de door VEA erkende diploma's.
Diplomavoorwaarden: https://www.energiesparen.be/epb-pedia/werken-als-verslaggever/diploma

Meer info: https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/werken-als-ve...

Vereiste voorkennis/deelnemingsvoorwaarden: Nihil

Data

Lesdata 2020 - Nieuwe lessenreeks start op vrijdag 7 februari 2020

7, 14, 21 februari
6, 13, 20, 27 maart
3, 24 april
8, 15, 29 mei

Lessen gaan door op vrijdag telkens van 8u30 tot 17u

Examen wordt georganiseerd op vrijdag 5 juni 2020. Hiervoor dient afzonderlijk te worden ingeschreven.

Inschrijving is mogelijk tot 31 januari 2020.

Docent(en)

Koen Aerts, Ann Baert, Koen Denys, Tom Henderyckx, Robin Vermeire (VIVES docenten, allen erkende EPB verslaggevers)

Duurtijd

12 lesdagen van 8 uur met koffiepauzes en broodjeslunch.
De totale cursusduur bedraagt 96 contacturen (12 lesdagen).

Certificering

U ontvangt een getuigschrift dat toegang verleent tot het examen.

Locatie

VIVES Campus Oostende Station, Lijndraaiersstraat 60, 8400 Oostende

Te voorziene logistiek

Deelnemers brengen laptop mee, steeds voorzien van de 3G software (kan gratis worden gedownload)
Handleiding wordt voorzien via downloadlink

Inschrijven

Bezettingsverwachting - Navorming gaat door vanaf 6 personen

Prijs

€ 1500 (er wordt geen BTW aangerekend)
Alumni van Hogeschool VIVES krijgen 10% korting

Je kunt tot 31 januari 2020 inschrijven. 
Na je inschrijving krijg je een bevestiging, een factuur wordt per post bezorgd. 
Gelieve per email te annuleren als je niet aanwezig kunt zijn: [email protected]

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille met erkenningsnummer VIVES Noord DVO105080. 
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding.
Meer info op www.kmo-portefeuille.be

Deel dit via

Start op vrijdag 7 februari 2020
Inschrijving
is mogelijk tot 31 januari 2020 !!!!
Lessen gaan door op vrijdag telkens van 8u30 tot 17u

Examen wordt georganiseerd op vrijdag 5 juni 2020. Hiervoor dient afzonderlijk te worden ingeschreven.

€ 1.500
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Wim Haegemanmail mij