• Luchtvaart Student
  • Luchtvaart Hangar
  • Luchtvaart Cockpit
Bachelor in de luchtvaart

Bemande luchtvaarttechnologie

Bachelor in de luchtvaart, afstudeerrichting luchtvaarttechnologie, specialisatie bemande luchtvaarttechnologie aan VIVES Noord

Wie kiest voor de afstudeerrichting luchtvaarttechnologie, kan zich in het laatste jaar verder specialiseren in bemande luchtvaarttechnologie of in unmanned aircraft systems (drones).

Wie kiest voor de specialisatie bemande luchtvaarttechnologie, verdiept zich onder meer in helikopter- en propellersystemen, vliegtuigonderhoud, vliegtuigproductietechnieken, avionica, turbinemotoren en luchtvaartwetgeving. Je loopt nationaal of internationaal stage en maakt een bachelorproef. Ook dat laatste kan als onderdeel van een internationaal project.

Vanuit heel Vlaanderen en Nederland komen studenten naar VIVES Oostende om zich te verdiepen in de bemande luchtvaarttechnologie. Dit kan op de internationale luchthaven Oostende-Brugge en in het Vlaams Luchtvaartop- leidingscentrum (VLOC), waarin VIVES uitgebreid participeert.

Welk studiemateriaal heb ik nodig?
Deel dit via

Dit is een specialisatie binnen een professionele bacheloropleiding. Na een gemeenschappelijk gedeelte voor elke student, kies je in het tweede of derde jaar voor een specifieke uitdieping van een aspect van je opleiding.