• ecotech.png

Bachelor in de ecotechnologie

Bachelor in de ecotechnologie aan VIVES Zuid

Ben jij iemand die de zorg voor het klimaat wil dragen? Wil je een voortrekkersrol spelen om in bedrijven of andere organisaties de ecologische footprint van producten, processen en diensten te verkleinen? Wil je de ecologische uitdagingen in kaart brengen, maar tegelijkertijd economische en maatschappelijk verantwoorde oplossingen bieden?

Heb je interesse om in een stad of gemeente een duurzaam leefklimaat te ontwikkelen? Wil je meewerken aan een energie-efficiëntere, schonere bedrijfsvoering en aan het verkleinen van de milieu-impact van materialen over de volledige levenscyclus?

Spreekt duurzaam (ver)bouwen en wonen je aan? Wil je bovendien de kans grijpen om je competenties op vlak van communicatie en management te verbeteren? Dan is de opleiding ecotechnologie geknipt voor jou! 

Waar kan ik met dit diploma aan de slag?
Hoe organiseert VIVES deze opleiding?
Hoelang doe ik over deze opleiding?
Ga ik tijdens deze opleiding op stage?
Kan ik tijdens deze opleiding ook naar het buitenland?
Welk studiemateriaal heb ik nodig?
Wat kan ik na deze opleiding nog verder studeren?
Deel dit via