• verkeerskunde.jpg

Graduaat verkeerskunde

Graduaat in de verkeerskunde (HBO5) aan VIVES

Steeds meer beroepsmensen zijn permanent bezig met de organisatie, planning, toezicht, voorlichting en inrichting op het vlak van onze verkeersomgeving. De verkeersproblemen op alle niveaus zijn van die aard dat een verdere professionalisering niet kan uitblijven.

Binnen organisaties, bedrijven, besturen, lokale en federale politie en maatschappelijke actoren is er een groeiende behoefte aan verkeerskundigen, zowel vanuit de praktijkervaring als vanuit een wetenschappelijk gefundeerde opleiding.

De opleiding verkeerskunde wil met de modulaire graduaatsopleiding deze leemte invullen en een platform bieden waar geïnteresseerde cursisten een diploma kunnen behalen, zich kunnen bijscholen of informatie kunnen uitwisselen met personen die actief zijn in de sector.

Voor wie?

De beoogde doelgroep is erg divers maar bestaat voornamelijk uit personen die vooral beroepsmatig of uit interesse te maken hebben met het brede werkveld van de verkeerskunde:

 • Medewerkers van gemeentelijke diensten
 • Diensten van Provincies en Ministeries
 • Lokale en federale politie
 • Architecten en stedenbouwkundigen
 • Medewerkers van studiebureaus
 • Onderwijs
 • Vormings- en opbouwwerksector
 • Politieke mandatarissen op gemeentelijk en provinciaal niveau
 • Leden van buurtcomités en actiegroepen
 • Rijscholen
 • Verzekeringssector
 • Particuliere en openbare vervoersondernemingen
 • (Wegen-)bouwondernemingen
 • Veiligheids- en vervoersverantwoordelijken van ondernemingen

Over de studieroute

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen. De opleiding is volledig modulair. Ze bestaat uit een aantal deelgebieden met verschillende modules. Een module is het kleinste deel van een opleiding dat leidt tot certificering. Door deze modulaire structuur kan je zelf heel flexibel jouw traject vastleggen. Er zijn slechts een aantal modules die je ‘in lijn’ moet volgen. De andere zijn vrij te kiezen.

Opleidingsprogramma

Modeltraject:
Het modeltraject van de opleiding verkeerskunde is gespreid over 3 jaar en bevat volgende vakken:

 • Verkeer en maatschappij: mobiliteit, geografie en openbaar vervoer; sociale verkeerskunde; wetgeving, handhaving en verkeersbeleid.
 • Ontwerp en beheer openbare ruimte: inrichting openbare ruimte, verkeerstechniek & mobiliteitsmanagement
 • Onderzoek en planning: inleiding verkeersonderzoek en planning, verkeersonderzoek & verkeersplanning
 • Practica: Practicum onderzoek en planning, practicum verkeer en maatschappij en practicum ontwerp en beheer openbare ruimte
 • Optie techniek en omgeving: verkeer en omgeving, verkeersregeltechniek & verkeersmodellen
 • Optie management: transportmanagement, fiscaliteit en beheer openbare ruimte

Afstudeerproject

Als afstudeerproject werk je een kritisch en vakoverstijgend project uit waarin de modules van de opleiding aan bod komen. Hoewel de docenten voor de nodige richtlijnen en begeleiding zorgen, stuur je zelf de opdracht en draag je er de eindverantwoordelijkheid van. Het projectwerk bestaat uit een duidelijke probleemstelling, een eigen standpuntbepaling, de uitwerking, argumentering en een conclusie.

Contact en inschrijvingen

Campus VIVES
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

tel. 056 26 40 66

Toelatingsvoorwaarden
Vrijstellingen
Deel dit via
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Jan Bonneuremail mij
Ontvang de brochure