• zorglogistiek.jpg

Zorglogistiek

Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting logistiek management, specialisatie zorglogistiek aan VIVES Zuid

In ziekenhuizen en woonzorgcentra spelen zich heel veel processen van logistiek management af. De combinatie van patiënten- of cliëntenstromen, goederenstromen, bedrijfsprocessen, informatiestromen, de medische ketting, catering (een ziekenhuis heeft immers ook een belangrijke ‘hotelfunctie’), (medische) afvalstromen ... maakt van dit alles wel iets héél bijzonder. De patiënt is nu eenmaal geen pakje. Samengevat gaat dit alles over zorglogistiek. Een branche waar enorme tewerkstellingsmogelijkheden zich aandienen.

De Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra staan garant voor 83.000 en 45.000 voltijdse jobs. Het aantal bedden in de Vlaamse woonzorgcentra bedraagt 120.000 en alle Vlaamse ziekenhuizen samen tellen 31.000 bedden. In de ziekenhuizen komt dit overeen met 9,3 miljoen verpleegdagen en 1,3 miljoen personen die er per jaar verpleegd worden. Het totale jaarbudget voor de Vlaamse gezondheidszorg bedraagt 24 miljard euro. De sector beseft heel goed dat als efficiëntere logistieke stromen de kosten met bijvoorbeeld 5% doen dalen, dit jaarlijkse een besparing van 1,2 miljard euro is. Optimalisering van de logistiek is daarom cruciaal. 

Naast de stevige algemene logistieke opleiding (je bent in de eerste plaats logistiek manager) specialiseren we je in dit keuzetraject via vakdomeinen als Facility Management in de zorg, algemene organisatie zorginstelling, logistieke processen in functie van pathologieën, organisatie en management van de catering in de zorg, management medische afvalstromen, voorraadbeheer/goederstroom nursing, interne distributie van farmagoederen, logistieke stromen in een zorginstelling. We maken van jou de spilfiguur in het volledige logistieke gebeuren in ziekenhuis of woonzorgcentrum. 

Waar kan ik met dit diploma aan de slag?
Wat leer ik in deze opleiding?
Hoe ziet mijn studieroute eruit?
Hoe lang doe ik over deze opleiding?
Hoe organiseert VIVES deze opleiding?
Ga ik tijdens deze opleiding op stage?
Kan ik tijdens deze opleiding ook naar het buitenland?
Wat kan ik na deze opleiding nog verder studeren?
Traject op maat
Aanpak
Begeleiding
Studiemateriaal
Praktijk
Toekomst
Examens
Getuigenis
Deel dit via
Nieuwe afstudeerrichting!
K

Dit is een keuzetraject binnen een professionele bachelor. In tegenstelling tot een specialisatie, kies je een keuzetraject al van bij de start van je opleiding.